2cureX har i dag offentliggjort kvartalsrapport for tredje kvartal 2023, hvor selskabet bl.a. sætter fokus på selskabets nyligt lancerede strategi med fokus på automation.

Den nye strategi blev præsenteret i oktober, og har til hensigt at sikre selskabets udbredelse af IndiTreat® testene på hospitaler verden over. I denne sammenhæng arbejder selskabet på at gøre testning tilgængelig på de enkelte hospitaler med et automatiseret IVD-system. Dette er et markant skifte fra den hidtidige strategi, hvor 2cureX har lavet en central testning på deres laboratorie i København, der stillede høje krav til distributionen.

Ledelsen mener, at dette automatiserede system er den rigtige løsning til at indfri det fulde potentiale af Functional Drug Sensitivity Testing og til at gøre 2cureX en global leder. Strategien er nemmere at skalere, hvilket også kan medføre en øget profitabilitet på længere sigt. 2cureX har en prototype udviklet af testsystemet, hvor de har fundet en partner til at færdigudvikle og producere testsystemet. Dette gøres for at accelerere udviklingen og sikre høj service, pålidelighed og mulighed for skalering.

2cureX kunne tidligere i november meddele, at de som et led i den nye strategi har udviklet en Image Uploader, som er en vigtig del af at bringe IndiTreat® testene hele vejen til hospitalerne. Denne har opnået IVD-R CE-Marking, hvilket medfører, at produktet lovligt må blive solgt i EU.

2cureX meddelte i sidste uge, at selskabet på en Ekstraordinær Generalforsamling har valgt en ny Formand for Bestyrelsen, Tonni-Bülow-Nielsen. Tonni er en markant styrkelse af 2cureX’s ledelsen, idet han som partner i EIFO (det tidligere Vækstfonden) har ledet Medtech investeringer idenfor opskalering af decentral testning.

2cureX havde ved udgangen af tredje kvartal 2023 en kontantbeholdning på 18,1 mio. SEK, hvilket sikrer driften ind i andet kvartal 2024. 2cureX har derfor også et stort fokus på de forskellige måder at sikre driften fremtidigt med hensyntagen til eksisterende aktionærer. 2cureX har gennem årets første tre kvartaler haft indtægter for i alt 2,4 mio. SEK, og fastholder den reviderede guidance om at nå en omsætning på 3 mio. kroner for hele regnskabsåret.