2cureX kunne i går meddele, at selskabet har modtaget godkendelse fra den etiske komité Foundcaión Jimenez Diaz i Madrid til at starte et klinisk studie.

Studiet benytter IndiTreat® i forbindelse med Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) i patienter med metastatisk tyktarmskræft. En IndiTreat® test i forbindelse med denne innovative behandlingsmetode vil bringe yderligere værdi til 2cureX´s ZENITH projekt til at muliggøre IndiTreat® testning på det enkelte hospital. Studiet åbner nye muligheder for en helt ny patientgruppe, der kan få gavn af IndiTreat®.

ZENITH projektet indebærer et fuldt fokus på at gøre IndiTreat® testning tilgængeligt på hospitaler verdenen over ved at accelerere udviklingen af et automatiseret IVD-system.

HIPEC er en avanceret behandlingsprocedure designet til at adressere kræft metastaser i maveregionen. HIPEC-proceduren behandler området efter en operation. Det er en fokuseret procedure, der tillader højere koncentrationer i den lokale behandling, der har til formål at maksimere effekten og samtidig minimere bivirkningerne. Behandlingsmetoden har vist lovende resultater med en stigning i overlevelsesraten, og forbedrer livskvaliteten for patienter med disse udfordrende kræfttyper.

I denne forbindelse udtaler Dr. Jesus Garcia-Foncillas, MD, PhD, Director of the University Cancer Institute and the Department of Oncology på University Hospital Fundación Jimenez Diaz i Madrid:

This is a very important study. HIPEC is a promising approach, but we need to standardize the assessment of which patients it should be offered to, and which drugs we should use on each of them.