Pila Pharma kunne i går efter markedsluk offentliggøre resultatet af selskabets udbud af nye aktier, hvor de er lykkedes med at rejse 8,1mio. svenske kroner.

84,4% af tegningen er sket gennem tegningsretter, mens de resterende 15,6% er blevet tegnet uden forudgående tegningsretter. Der er i alt tegnet 5.385.920 nye aktier til 1,5 SEK per aktie. Det svarer til en tegningsprocent på 30,8% af det totale udbud. Omkostningerne til emissionen er estimeret til højst at udgøre 1 mio. SEK. Den samlede aktiemængde stiger fra 18.407.369 til 23.793.289 aktier ifm. emissionen, hvilket svarer til en udvanding på 22,64% af eksisterende aktionærer.

Gennem emissionen får selskabet på den gode side af 7 mio. SEK i arbejdskapital, der kommer til at finansiere de kommende studier indenfor diabetes/fedme. På længere sigt kræver det dog en partner eller en markant større organisation for at bringe produktet hele vejen til markedet. Der har været en stor interesse fra de større farmaceutiske selskaber ift. opkøb gennem 2023, hvor Pila Pharma også håber på at kunne blive en opkøbskandidat, hvis de kan vise en effekt på kropsvægt regulering i de kommende fase 2a studier.

I denne forbindelse udtalte CEO, Dorte Gram:

Selvom resultatet af fortegningsemissionen er under det, vi planlagde at rejse, er jeg glad for, at mange nuværende aktionærer har geninvesteret (resulterende i omkring 31 % tegning, selvom vi ikke inkluderede garanter i udbuddet) inklusive Vimpu Intressenter som tegnede pro rata, og udviste stor opbakning til vores nye mål om at udvikle en “fedmepille”. Det rejste beløb er nok til, at vi kan gå videre med diabetes/fedme-projektet uden at gå på kompromis med kvaliteten af hovedresultatet. Projektet inden for erythromelalgi er dog sat i bero indtil videre. Jeg ser nu frem til at få lavet studiet i overvægtige personer med diabetes, så vi kan påvise, at højere doser af XEN-D0501, ved 3 måneders behandling, er veltolereret of at en tendens til kropsvægttab kan påvises. Positive resultater bør føre til nye patenter og at XEN-D0501 kan fortsætte imod at blive en fremtidig fedmebehandling.