2cureX har i dag meddelt, at de har nået deres ambitiøse mål om at være til stede i 20 lande ved årets udgang. Dette sker efter indgåelse af en ny aftale med en distributionspartner, der dækker Schweiz og Østrig. Samtidig har 2cureX inkluderet Island i selskabets direkte salg i det nordiske område.

Den nye aftale er indgået med pedoc Medical. Distributionsaftalen omfatter marketing, salgs- og leveringsaktiviteter mellem 2cureX laboratoriet i København og de enkelte hospitaler i Schweiz og Østrig. 2cureX har siden maj selv stået for alle aktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og nu også Island.

Schweiz og Østrig udgør tilsammen mere end 17.5 mio. mennesker, der har et sundhedssystem, der har et stort fokus på IVD diagnostiske tests til understøttelse af den medicinske behandling. Her bruger de to lande henholdsvis 61,1 og 52,2 euro per indbygger årligt. Til sammenligning er gennemsnittet for EU, UK og EFTA kombineret på 26,4 euro per indbygger. Der er dermed gode kommercielle muligheder i disse lande.

Det islandske marked er interessant for 2cureX, idet landet har været foregangsland indenfor individuel behandling. I 2023 har 2cureX en målsætning om at være til stede i 25 lande ved årets udgang.

I denne forbindelse udtaler CEO, Fernando Andreu:

We have fulfilled our goal of being present in 20 countries by year-end, which means nine new countries were added in 2022. Making these new countries operational required a significant effort from our team, of which we are proud. Austria, Switzerland and Iceland are important additions to our geographic coverage, and we expect to see development in these countries in the coming months.

Du kan blive klogere på hvad IVD diagnostiske test er på WHO´s hjemmeside.