Audientes har i dag offentliggjort resultat af deres emission, hvor det fremgår, at emissionen er blevet 100% tegnet. Dette medfører, at Audientes bliver tilført 14 mio. kroner før omkostninger forbundet med emissionen.

Audientes havde på forhånd udmeldt, at såfremt der blev tegnet for mere end 10 mio. kroner ifm. emissionen, ville beløbet herover blive brugt til at afbetale gæld. Dermed bliver Audientes direkte tilført 10 mio. kroner til deres fremtidige målsætninger før omkostninger på omkring 2 mio. kroner ifm. emissionen. Samtidig nedbringer de deres gæld med 4 mio. kroner.

Det betyder også, at der bliver udstedt 18.698.020 nye aktier og 9.349.010 nye warrants ifm. emissionen. Dermed stiger den samlede aktiemængde til 28.047.030, og potentielt yderligere 9.349.010, hvis alle warrants bliver udnyttet. Warrants kan udnyttes i perioden 27. marts til den 13. april 2023, der bliver prissat efter en 10 dages volumenvægtet gennemsnitspris, der slutter to handelsdage før udnyttelsesperioden starter. Udnyttelsesprisen kommer til at være 70% af den volumenvægtede gennemsnitspris.

CEO, Steen Thygesen, udtaler ifm. den fuldtegnede emission:

Vi er utrolig glade for den opbakning vi har mødt hos både nye og eksisterende aktionærer i forbindelse med den netop gennemførte og fuldtegnede fortegningsemission. Audientes står nu stærkere til at fortsætte udrulningen af vores innovative høreapparatløsninger på vores prioritetsmarkeder, og vi er ikke i tvivl om, at vi kommer til at gøre en stor forskel for de mange hørehandicappede, der ellers ikke ville have haft råd til at købe et høreapparat