2cureX har bestilt en uvildig markedsundersøgelse hos 2HMforum. Undersøgelsen havde til formål at undersøge onkologers indstilling til følsomhedstest samt 2cureX’s produktportefølje.

2cureX har udviklet og patenteret et test-system ved navn IndiTreat®, som gør det muligt for læger at matche den enkelte kræftpatient med den mest effektive kræftmedicinske behandling. Gennem undersøgelsen er 140 eksperter fra flere af 2cureX’s nøglemarkeder blevet spurgt. Dette inkluderer Skandinavien, Polen og Spanien, som er de største markeder med distributionsaftaler. Deltagerne fik ikke at vide, at det omhandlede 2cureX for at sikre objektive svar. Resultaterne herfra er som følger:

  • 46% of oncologists believe that drug sensitivity testing can be a useful tool for selecting the right treatment for individual patients. The main value highlighted (83%) was that drug sensitivity testing provides guidance for drugs that do not have an associated biomarker.
  • 54% indicated they would like to try a drug sensitivity test with their patients.
  • 39% of participants indicated they are likely to use this type of test over the coming 12 months.
  • 72% agreed with the statement that new tools are urgently needed to support therapy decision-making in colorectal cancer.

Konklusionen fra undersøgelsen er, at kendskabet til følsomhedstest stadig er relativt lav, men hurtigt vækstende. Dette er som følge af den store villighed blandt beslutningstagerne. 2cureX er på nuværende tidspunkt til stede i 17 europæiske lande. 2cureX ønsker at indgå dialog med eksperter ift. at diskutere resultaterne og øge kendskabet og forståelsen af et hurtigt voksende marked.