DanCann Pharma kommenterer i dag i en pressemeddelelse på nogle af de tendenser, der gør sig gældende i USA og Tyskland på cannabisområdet.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, udtalte i sidste uge, at cannabis ikke skulle være omfattet af samme regler som hårde stoffer (Narcotics Directive), og vil arbejde for en afkriminalisering af cannabis. Det samme gør sig gældende i Tyskland, hvor politikerne ønsker at legalisere cannabis til rekreativt brug under ordnede forhold.

DanCann Pharma mener, at de kommende legaliseringer i USA og Tyskland formentlig vil bidrage til at skabe en øget accept af cannabis globalt. Tyskland er foruden det mest folkerige land i Europa som regel også et foregangsland for andre europæiske lande. Dermed håber DanCann Pharma på, at legaliseringen i Tyskland kan skabe en dominoeffekt for resten af Europa. Hele cannabismarkedet er ifølge DanCann Pharma fortsat påvirket af en stor stigmatisering, hvor manglende viden om effekten af produkterne er blandt de største faktorer. Derfor vil en accept blandt to af verdens vigtigste økonomier være af stor betydning for hele cannabismarkedet.

I denne forbindelse udtaler CEO, Jeppe Krog Rasmussen:

Alle former for legalisering og lempelser af regulatoriske forhold, som giver nemmere adgang for forbrugerne, er med til at skabe et stærkt incitament for virksomheder i – og tæt på branchen. Og bare i løbet af det sidste år har producenterne kunnet mærke en markant større interesse hos de mange patienter, som håber på lettere og billigere adgang til produkterne. Vi skal derfor have uddannet mange flere af de praktiserende læger, så de bliver mere trygge i forhold til at tilbyde patienterne behandling med medicinsk cannabis. Vi skal være bedre til at informere om behandlingsformer, virkninger og bivirkninger, og det skal vi gøre stor en indsats for. Det kan kun gå for langsomt.