Vi har de sidste par år oplevet mange nyemissioner blandt allerede børsnoterede selskaber. Mange af dem har desværre for os private investorer været rettede emissioner, hvor vi ikke har haft mulighed for at deltage.

Årsagerne til de mange rettede emissioner kan være mange, men vi må formode, at det er det tiltag, der har skabt størst stakeholder value, altså størst værdi for alle, der bliver påvirket af udviklingen i selskabet.

Nogle selskaber har dog også valgt at inddrage de private investorer i deres kapitaludvidelse. Dette sikrer, at eksisterende aktionærer selvstændigt kan vælge, om de ønsker at få yderligere aktier, som regel til en attraktiv pris, eller om de ønsker at blive udvandet. Når disse situationer opstår, så er det meget vigtigt, at vi husker at tage et aktivt valg.

Personligt glemte jeg det på et tidspunkt, hvor der var en emission i Agillic. Jeg havde mine Agillic aktier på Saxoinvestor som de eneste aktiver på daværende tidspunkt, og havde en meget travl hverdag – mange undskyldninger, som I nok kan høre.

Hvordan jeg tabte ”gratis penge”

Alle eksisterende aktionærer i Agililc ville få tildelt 3 tegningsretter per aktie de ejede, hvor der skulle bruges 20 tegningsretter til at konvertere til 1 aktie. Prisen for de nye aktier var 19,2. Jeg ejede 130 aktier og blev derfor tildelt 390 tegningsretter, hvorfor jeg havde mulighed for at tegne 6 aktier, og fortsat have 10 tegningsretter i overskud.

Nu kan jeg desværre ikke finde handelspriserne for tegningsretter på daværende tidspunkt. Men det har ikke været verdens højeste beløb. Agillic blev i perioden handlet i kurs 19-20. Når tegningskursen var 19,2 og det resterende spænd skulle fordeles på 20 tegningsretter, så er det højst et par enkelte ører, som hver tegningsret burde have kostet. Hvis vi siger et overslag på 5 ører per tegningsret, så ville jeg have haft tegningsretter for 19,5 kroner, hvilket måske ikke er verdens højeste beløb.

Det er dog ”gratis penge”, som jeg sagde nej tak til. For at realisere mine 19,5 kroner skulle jeg selvfølgelig have betalt kurtage, som nu om dage er på minimum 14 kroner – jeg mener dog, at det var en smule mindre tilbage i april 2020. Nogle udenlandske platforme tilbyder endda kurtage fri handel – så koster det bare andre steder. Handel på vækstbørserne er dog mig bekendt begrænsede på udenlandske handelsplatforme.

Men alt i alt, så ville jeg som minimum have tjent 5,5 krone ved at have foretaget et aktivt valg. Omvendt kunne jeg have valgt at øge min aktieposition med 6 aktier for 115,2 kroner.

Hvad skal du gøre?

Jeg skal ikke kloge mig i, hvad det rigtige er at gøre. Da du ved konverteringen ikke bliver udvandet, men til gengæld investerer yderligere penge, der både kan stige og falde i fremtiden. I Agillics tilfælde er de steget 9,4%, hvilket dog ikke er imponerende på 2,5 år.

Det eneste rigtige at gøre i min verden er dog at tage stilling til, om du vil udnytte tegningsretterne eller sælge dem. Det gavner selskabet, hvis du vælger at udnytte dem, mens det skader selskabet, hvis du ligesom jeg forholder dig passivt. Det kunne jo ske, at der var andre, som havde ønsket at tegne aktier for det beløb.

Selvom man ser helt egoistisk på det, så burde man også tage imod gratis penge eller tilbuddet om at bakke op om selskabet. Det værste man kan gøre for sig selv og sin investering er det, som jeg gjorde, nemlig at forholde sig passivt og lade tegningsretterne løbe ud i sandet.

Handelsplatformen til redning

For at imødekomme glemsomme investorer, som jeg selv, er handelsplatformene faktisk så venlige, at de hjælper os på vej – i hvert fald i nogle tilfælde.

Ved tegningsperioden for Audientes står følgende på Nordnet: Tegningsperiode hos Nordnet: 1.-13. december 2022. Obs: De tegningsretter, du ikke har svaret, at du vil udnytte senest 8. december 2022, vil vi forsøge at sælge for din regning. Tegningsretter, som du har købt efter 8. december 2022, sælger vi ikke. Hvis du vil udnytte dem, kan du svare frem til 13. december 2022. Tegningsretter, som vi forsøger at sælge, låser vi på din konto. I mellemtiden vises tegningsretter til salg (TRF).

Helt basalt, så sørger Nordnet (hvis muligt) for at sælge dine tegningsretter, så de ikke går til spilde. I samme ombæring er det også vigtigt at gøre opmærksom på, at det ofte er muligt at tegne aktier uden at have tegningsretter. Dette stiller dog investorerne bagerst i køen, da alle med tegningsretter har fortrinsret til de nye aktier/units.

Men det kan være med til at ens tegningsretter ikke går til spilde, hvorfor selskabet ikke nødvendigvis lider nogen last af glemsomme investorer.