Alefarm Brewing blev børsnoteret den 6. november 2020, og har dermed været en børsnoteret virksomhed i et halvt år.

Selskabet har i perioden som børsnoteret virksomhed allerede levet op til flere af de løfter, som de præsenterede i sammenhæng med børsnoteringen.

Her kan blandt andet nævnes ekspansionen til Sverige, som selskabet i sammenhæng med virksomhedsbeskrivelsen præsenterede som værende en del af vækststrategien. Vækststrategien strækker sig frem mod 2023, og selskabet har ligeledes præsenteret en intention om at ekspandere til Asien.

Alefarm Brewing har også levet op til løftet om produktudvidelse. Produktudvidelsen har gjort det muligt at følge efterspørgslen bedre, samtidig med at det understøtter yderligere ekspansion.

Derudover meddelte Alefarm Brewing ved årsregnskabet for 2020, at de også rent økonomisk følger de vækstplaner, som blev offentliggjort ved børsnoteringen. Alefarm Brewing guider nemlig med en omsætning på 10-12 mio. kroner i 2021 svarende til en omsætningsvækst på 55%-86%, hvilket også stemmer overens med virksomhedsbeskrivelsen.

Alefarm Brewing har dermed fulgt strategien, og sammenlignet med tegningskursen på 5 kroner per aktie, handles aktien i dag 6%% højere i kurs 5,3.