Alefarm Brewing har i dag offentliggjort sit årsregnskab for 2020.

Selskabet nåede i 2020 en omsætning på 6,4 mio. DKK, svarende til en omsætningsstigning på 32% sammenlignet med 2019. EBITDA endte på -0,2 mio. DKK, mod -1,7 mio. DKK i 2019.

Selvom rammebetingelserne for Alefarm Brewing har været svære grundet et år præget af COVID-19-nedlukninger af aktiviteten på en række nøglemarkeder, så har selskabet alligevel formået at indfri de overordnede forventninger, som selskabet offentliggjorde i forbindelse med virksomhedsbeskrivelsen ved børsnoteringen.

Grundet nedlukningerne måtte selskabet derfor hurtigt omstille sig, hvilket de gjorde gennem direkte salg til forbrugerne over hele Europa via digitale kanaler. Denne omstilling fik en afgørende betydning for salget hos Alefarm Brewing.

Selskabet forventer i 2021 en væsentlig omsætningsfremgang til størrelsesordenen 10-12 mio. kr. og et EBITDA nogenlunde på niveau med 2020. Dette er helt i overensstemmelse med tidligere udmeldte forventninger. Grundlaget for væksten er investeringer i ny produktionskapacitet, som er under implementering. Omsætningsvæksten forventes dermed at være 55-86% i 2021.