Audientes har i dag offentliggjort et forbedret design samt teknisk boost for den kommende produktlancering af selskabets selvjusterende høreapparat.

Selskabet udtaler, at de unikke tekniske forbedringer og det designmæssige løft er en markedsmæssig game changer, og det forbedrer kun selskabets muligheder for at positionere sig stærkt ved den kommende produktlancering i 2. halvår 2021.

Audientes tænker altid ”høj kvalitet, lav pris”, hvilket er altafgørende for det marked, som Audientes vil erobre. Over hele verden er der en halv milliard mennesker med invaliderede høretab, og dem kan Audientes hjælpe mange af. Alene i Indien vurderes det, at der er omkring 75 mio. mennesker med invaliderede høretab, hvilket er et særdeles interessant marked for Audientes’ lav-pris høreapparat.

Forbedringerne i produktet er lidt tekniske, men med det nye design er produktet lettere og mere elegant. Hvor andre først tester hørelsen på en klinik og derefter benytter et program på en PC til at programmere et høreapparat, har Audientes indbygget hele processen i ét produkt. Brugeroplevelsen bliver ligeledes forbedret, også rent lydmæssigt, hvor kvaliteten er på niveau med væsentlig dyrere klassiske høreapparater.