Astralis er fortsat med længder den aktie på de danske vækstbørser, som har flest aktionærer registreret på Nordnet. Det er på trods af, at aktien er på vej til at blive afnoteret.

Den sidste handelsdag på First North for Astralis er den 25. oktober 2023. Dermed har Astralis-aktien ca. en måned tilbage på børsen, inden selskabet vil leve videre som et unoteret selskab. De private aktionærer kan vælge at beholde sine aktier, men man skal være opmærksom på høje gebyrer, hvis man vælger at fortsætte som aktionær i det unoterede selskab. Derfor kan det rent i økonomisk i mange tilfælde give god mening at sælge, hvis ens investering udgør et lille beløb. Kan man sælge aktien med tab kan det ligeledes udnyttes rent skattemæssigt.

Nordnet opkræver et gebyr på 99 kroner i kvartalet per fondskode for at administrere unoterede nordiske aktier. Dvs. at det årlige gebyr løber op i 396 kroner for at eje Astralis-aktier gennem Nordnet. Ejer du aktier for 5.000 kroner, svarer det til et årligt gebyr på 7,9%, mens det svarer til 19,8%, hvis du ejer aktier for 2.000 kroner. Efter store kursfald til aktien, vil jeg tro, at der sidder mange aktionærer med relativt små positioner, og for disse aktionærer skal der ikke gå mange år, før man har betalt flere penge i gebyrer, end hvad selve aktierne er værd. Denne situation kan mange private investorer være endt i, efter selskaber som Happy Helper, Enalyzer, Valuer, Re-Match og Copyright Agent allerede er blevet afnoteret tidligere i år.

Rent skattemæssigt kan det være en god idé at sælge sine aktier med tab, selvom det selvfølgelig havde været sjovere at sælge med gevinst. I dag gælder fortsat, at aktier på First North anses anderledes rent skattemæssigt end aktier på hovedbørsen, hvilket er en fordel. Aktierne på First North anses nemlig som værende unoterede rent skatteteknisk, hvilket betyder, at tab i sidste ende kan benyttes til at modregne i anden indkomst såsom lønindkomst, hvorimod tab på hovedbørsen alene kan anvendes til at trække fra i positiv aktieindkomst. Denne skattemæssige forskel på First North og hovedbørsen er dog på vej til at blive ændret, så aktierne på vækstbørserne ligestilles med aktierne på hovedbørsen fra 2024.

Hvis du er en af de mange Astralis-aktionærer, vælger du så at beholde dine aktier, eller vil du sælge i løbet af den kommende måned, inden aktien afnoteres i slutningen af oktober?