2cureX har store ambitioner om kommercialiseringen af deres IndiTreat® test, hvor selskabet de seneste år er gået fra at være et forsknings- og udviklingsselskab til i dag at være et kommercielt selskab.

2cureX havde ved udgangen af andet kvartal 2023 mere end 200 hospitaler fordelt på 20 lande, hvor IndiTreat® testene er med i overvejelserne i patientbehandlingerne blandt beslutningstagere på hospitalerne. Heraf er 30 af hospitalerne optaget i selskabets IGNITE program.

IGNITE står for ”Inducing Growth Through a Network of IndiTreat Evaluations”, hvor de deltagende hospitaler kan få testet et begrænset antal patienter – uden omkostninger. Formålet med IGNITE programmet er at skabe en stor brugerbase hurtigst muligt, og accelerere brugen af IndiTreat testene på hospitalerne. Programmet blev lanceret tilbage i 2021, hvor der har været en løbende vækst i antallet af hospitaler. Det første hospital i IGNITE-programmet var University Hospital Fundación Jiménez Díaz i Spanien, som blev en del af forsøgsordningen i slutningen af 2021.

Udviklingen betyder, at der er begyndt at ske en adaption af IndiTreat testene og dermed en begyndelse af den kommercielle udrulning af testene de seneste par år. Det er især i 2023, at denne tendens tager fart, og 2cureX forventer at foretage omkring 500 test for helåret. Gennem første halvår foretog 2cureX 64 test, som var lidt under forventningen som følge af en forskydning af to studier. Disse to studier forventes at starte i Q3/Q4 2023, hvorfor 2cureX fastholdt ambitionen om at nå 500 test i år.

På billedet nedenfor fremgår den lange proces fra research til omsætning, der forekommer for et selskab som 2cureX. IGNITE programmet er med til at accelerere steppet fra forretningsudviklingen til at erhverve kunder, der kan resultere i omsætning fremadrettet.