Audientes meddeler i dag, at selskabet er i gang med et strategisk initiativ, der sigter mod at diversificere sin forretning og position i værdikæden for at accelerere omsætningsvækst de kommende år samt at forstærke sin markedsposition.

Audientes har tidligere meddelt, at selskabet evaluerede forskellige alternativer, herunder langsigtede strukturer såsom partnerskaber, fusion, salg af selskabet eller dets aktiver eller en strategisk investering som en del af sin kapitaliseringsplan. Dette arbejde har været i gang i 2023 og sikret nye investorer, udviklet nye markedsmuligheder og åbnet nye dialoger med andre aktører i høre- og audioindustrien. Dette har ligeledes medført nytænkning af selskabets strategi og identificeret et nyt komplementært forretningsområde, som Audientes nu vil forfølge.

Audientes har undersøgt, hvordan selskabets softwareaktiver og produkter kan udnyttes på forskellige måder for at imødekomme det globale markedsbehov inden for høreløsninger og audioprodukter. Som et resultat heraf er det avancerede ’hearable’ produkt Companion allerede blevet lanceret og forventes introduceret i Japan og Kina i begyndelsen af 2024. Audientes har desuden været i dialog med interesserede aktører om udvikling af nye produkter sammen, der udnytter Audientes’ softwareplatform og produktreferencedesign, men hvor det er Audientes kunde der er ansvarlig for deres produktudvikling, fremstilling og markedsføring.

Selskabet vil nu engagere sig med sådanne aktører og fokusere på en mere skalérbar produktplatformtilgang for produktskabelse med disse. Audientes vil derfor nu oprette et yderligere område i sin forretning, nemlig softwareplatformslicensering til OEM’er og brands. Over tid forventes licensering af softwareplatforme at blive en væsentlig del af selskabets forretning.

Det nye initiativ forventes også at reducere behovet for driftskapital fremadrettet til dækning af de nødvendige investeringer i nye produktudviklings-, fremstillings- og markedsudviklingsaktiviteter, da dette i stigende grad også vil blive varetaget af licenstagerne, f.eks. OEM’er og brands, efterhånden som forretningsområdet udvikler sig.

Audientes er i øjeblikket i dialog med flere mulige kunder om brugen af sin softwareplatform til at skabe høreløsninger sammen med Audientes’ markedstestede hardware referencedesign. Services, der tilbydes disse omfatter design- og udviklingskompetencer. Forretningsmodellen er baseret på licens- og projektgebyrer, herunder for kundespecifik projektassistance.

Det nye forretningsområde vil i første omgang blive drevet af selskabets ledelsesteam bestående af CTO og grundlægger Hossein Jelveh og CEO Steen Thygesen. Audientes ser nu frem til at åbne endnu et spændende kapitel i dets udvikling, platformlicensering, og udnytte erfaringen inden for softwareplatforme og lydprodukter, regulatoriske forhold, marketing og salg. Audientes vil desuden fortsætte med sin produktforretning under sit eget brand, hvor selskabet i løbet af 2023 har udviklet nye markedsmuligheder og forberedt sig på at introducere sit Companion-produkt i fuldt lokaliserede versioner til det japanske og kinesiske marked, hvilket vil finde sted i begyndelsen af 2024.