Audientes præsenterede i går en halv time før markedsluk sin årsrapport for 2022, som bekræftede de finansielle resultater, som selskabet præsenterede i deres opdaterede Year-end rapport tidligere i år.

Året 2022 var et udfordrende år for Audientes, som ikke levede op til selskabets salgsforventninger. Efter selskabet har taget produkter tilbage, endte omsætning på 0,1 mio. kroner med et negativt EBITDA på 14 mio. kroner. Derfor tager Audientes en masse erfaring fra 2022 med, som de kan bruge fremover, hvor den nyligt offentliggjorte aftale med Earkart vil tage selskabets primære fokus, hvor forventningen er en omsætning på 5 mio. kroner i de kommende 12 måneder.

Audientes har estimeret, at de for de kommende 12 måneder har et behov for 5-6 mio. kroner, inklusiv en refinansiering eller forlængelse af det nuværende bridgelån på 5,5 mio. kroner baseret på et samlet salg på 6 mio. kroner for de kommende 12 måneder. Bestyrelsen har aflagt årsrapporten efter going concern princippet baseret på en tiltro til, at selskabet opnår den nødvendige finansiering samt indfrier forventningerne for de kommende 12 måneder. Virksomhedens revisor finder det dog usandsynligt, at Audientes opnår den nødvendige finansiering og opnår salgsmålene, hvilket fremgår af regnskabet.

CEO for Audientes, Steen Thygesen udtaler ifm. aflæggelsen af årsrapporten:

2022 has been a very challenging year for Audientes, and it did not meet our expectations in terms of realised sales. However, it has also been a year of crucial learnings. We are fully aware that our previous and current investors and shareholders may rightly be disappointed with our performance so far in launching our initial product Ven™ by Audientes in in India and growing sales there but based on our upgraded software platform and product portfolio, our full focus is still on the Indian market. We have just begun a promising cooperation with Earkart, our new exclusive distribution partner in India, with whom we share a strong belief in the market potential of our self-fitting hearing aid Ven. We allow ourselves therefore to be optimistic in relation our future sales performance and to secure the needed funding for the year to come, including refinancing or prolongation of the current bridge-loan.