FDA publicerede den 19. oktober deres oplæg til de nye regler for OTC-høreapparater i USA sammen med en række ændringer for de klassiske produkter.

Dette oplæg er for nuværende i høring, hvorefter der skal foretages en endelig beslutning. Reglerne forventes derfor at være fastlagt i løbet af første halvår af 2022.

Lempelserne vil ændre kravet for salg af høreapparater til milde og moderate høretab. For nuværende må høreapparater kun sælges gennem audiologer eller specialister, hvor lempelsen vil gøre det lovligt at sælge høreapparater til milde og moderate høretab gennem supermarkeder mv., som også omtales som ”over the counter”(OTC) markedet. Det seneste oplæg til de nye regler er i overensstemmelse med Audientes forventninger.

De nye regler anses som værende attraktive for alle parter. Høreapparatproducenter får nemmere ved at agere på det amerikanske marked, og forbrugeren får samtidig øget tilgængelighed til høreapparater til milde og moderate høretab. Derudover bliver det væsentligt lettere at købe et høreapparat, da der kan komme nye produkter som eksempelvis Audientes Ven, der sænker prisbarrieren betydeligt sammenlignet med nuværende marked.

Audientes har hele tiden planlagt en produktlancering i USA i andet halvår 2022, hvorfor det tegner godt for Audientes. Det kræver dog ikke kun, at lovgivningen er vedtaget, men også er implementeret i praksis. Vejen til produktlancering på det amerikanske marked er med de nye udmeldinger blevet klarere og er heldigvis også i tråd med det, som Audientes håbede og har planlagt deres arbejde ud fra.