Audientes udstedte i november 2022 warrants ifm. en kapitalrejsning, som nu kan konverteres til aktier frem til og med den 13. april 2023.

Warrants kan udnyttes til en kurs på 0,13, hvilket svarer til 70% af den volumenvægtede gennemsnitspris de forudgående 10 handelsdag op til 2 handelsdage før udnyttelsesperioden. Der er udstedt 9.699.007 warrants, hvor hver warrant kan udnyttes til en aktie. Ved en fuld udnyttelse af warrants vil der efterfølgende være 9.699.007 nye aktier i Audientes, hvilket svarer til omtrent 25% af den samlede mængde aktier efterfølgende.

Udnyttelsesperioden kører frem til og med den 13. april, hvorfor warrants skal udnyttes inden den 13. april klokken 17:00, såfremt man ønsker at udnytte sine warrants. Warrants kan købes/sælges frem til og med den 11. april.

På Nordnet skal man ind under sektionen ”Corporate Actions” for at udnytte sine warrants. Man skal aktivt vælge at udnytte ens warrant, såfremt man ønsker at gøre dette. Der kan findes yderligere informationer om Audientes´ warrants gennem følgende link.