Movinn har i dag præsenteret sit årsregnskab for 2022. Her fremgår det, at de har løftet antallet af enheder med 142 og leveret en omsætning på 73,3 mio. kroner. Det svarer til en vækst på henholdsvis 47,2% og 30%.

Det har været et begivenhedsrigt år for Movinn, hvor selskabet har fokuseret på at eksekvere på sine vækstmål i sit første år som børsnoteret virksomhed. På det danske marked isoleret har Movinn tilføjet 98 nye enheder gennem året, hvilket er omkring 40 flere enheder end forventet. Dertil er Movinn gået ind i to nye byer i Sverige, hvor selskabet har tilføjet de resterende 44 enheder.

På det danske marked har Movinn leveret et EBITDA på lidt over 9 mio. kroner mod 6 mio. kroner året før. Resultatet på EBITDA-niveau på det danske marked er dermed lidt under det forventede interval på 10-12 mio. kroner. Det svenske marked giver som forventet et negativt driftsresultat i startupfasen.

I 2023 forventer Movinn at løfte omsætningen til 83,5-88 mio. kroner for hele virksomheden, hvor det danske marked fortsat skal bidrage til størstedelen af omsætning. Isoleret for det danske marked forventer Movinn at hente 80-83 mio. kroner på det danske marked, mens de resterende 3,5-5,0 mio. kroner forventes at komme fra det svenske marked. Det er fortsat usikkert, om Movinns kommercielle lancering i Tyskland kommer i 2023 eller 2024.

Movinn forventer igen i 2023 at levere et positivt EBITDA. Det danske marked forventes at levere et positivt EBITDA på 11-12 mio. kroner, hvor det svenske marked forventes at nærme sig break-even med et forventet EBITDA på -1 til 0 mio. kroner. Movinn forventer dermed som gruppe at nå et EBITDA-resultat på 10-12 mio. kroner i 2023.