BactiQuant var en af de mest populære børsnoteringer tilbage i 2021. I dag er det den aktie med næstflest aktionærer registreret på Nordnet blandt de danske vækstbørsaktier.

Derfor er det en af de mindre danske aktier, som mange private investorer følger med interesse. BactiQuant har i dag meddelt aktionærerne, at de vil bruge 2024 til at afsøge og evaluere selskabets strategiske muligheder mht. ejerstrukturen. Det er vigtigt at understrege, at BactiQuant i meddelelsen ikke direkte fremhæver en afnotering, som vi senest har oplevet med bl.a. Astralis, hvor tusindvis af private aktionærer blev efterladt med ikke-omsættelige unoterede aktier.

Med det sagt er det ikke udelukket, at BactiQuant vil lade sig afnotere i fremtiden alt efter konklusionen af den strategiske gennemgang. Selskabet beskriver, at formålet nu er at undersøge, om en anden ejerstruktur med institutionelle investorer – eller en helt ny ejer – bedst vil være i stand til at accelerere væksten og gøre det muligt for selskabet at realisere sit fulde potentiale.

Det er dog ikke nyt, at BactiQuant ønsker at sætte fokus på institutionelle investorer. I sommeren 2023 stiftede selskabet et advisory board sammen med Daniel Patterson med det formål at styrke kontakten og de langsigtede relationer til institutionelle investorer.

Bestyrelsesformand Henrik Enegaard Skaanderup fortæller, at selskabet er glade for at være børsnoteret på First North, hvor de har 5.500 småinvestorer. Disse bidrog til en succesfuld overtegnet emission i 2023. BactiQuant er dog afhængig af regelmæssig kapitaltilførsel, før omsætning, investeringer, udvikling og indtjening ifølge selskabet går op i en højere enhed. På trods af at BactiQuant har driftskapital til de næste 1,5-2 år har selskabet allerede nu igangsat denne strategiske proces.

Det er ikke til at sige, hvad denne proces giver af resultat. BactiQuant vil dog kommunikere, hvis det bliver nødvendigt, og som privat aktionær kan man blot håbe, at udfaldet af processen tilgodeser de mange tusinde private aktionærer, der har finansieret en stor del af rejsen hidtil. BactiQuant beskriver derudover, at afsøgningen og evalueringen ikke forventes at påvirke Bactiquants generelle tilgang til markedet, 2024 guidance eller strategiske mål på den korte bane.
Alt i alt skaber det for de private investorer lidt usikkerhed ift. udviklingen på den kortere bane, da det for de fleste private investorer er en væsentlig forudsætning, at aktierne er optaget til handel, da de ellers kan være svære at handle.