Brain+ har i dag annonceret prisen på deres TO 2 warrants, der kan udnyttes i perioden 2-16 oktober 2023. Prisen for at tegne en ny aktie ved brug af warrants er 0,2 kroner. Det svarer til en rabat på 26% ifht. prisen på selskabets underliggende aktier, beregnet som den volumenvægtede gennemsnitspris i perioden 1. september til den 28. september 2023.

TO 2 warrants er en del af selskabets fortegningsemission af units (aktier + warrants), der blev gennemført tidligere på året, og hvor selskabet direkte hentede 13,8 mio. kroner. I den forbindelse blev udstedt 28.582.348 TO 2 warrants. Der blev ligeledes udstedt TO 3 warrants, der kan udnyttes i marts måned 2024. Begge warrants har kunnet handles i markedet siden udstedelsen, og TO 2 warrants kan handles frem til og med 12. september, dog med en tidligere slutdato for handel for nogle depotbanker.

Hver TO 2 warrant giver ret til at tegne en ny aktie i Brain+,  . og selskabet  kan gennem udnyttelsen af TO 2 warrants hente op til 5,7 mio. kroner før transaktionsrelaterede omkostninger.

Pengene herfra forventes at kunne finansiere driften i Brain+ frem til den næste finansieringsrunde, der sker gennem TO 3 warrants til marts. Brain+ har foruden deres warrants, også fokus rettet mod en række forskellige legater til at finansiere den fremtidige drift. Selskabet har ansøgt om legater for op til 67 mio. kroner, hvor de har oplevet stor opbakning gennem den første evalueringsrunde og forventer at modtage de endelige svar i Q4 2023.