NORD.investments har her til aften meddelt, at selskabet vil igangsætte en proces med det formål at identificere selskabets strategiske muligheder og samtidig skabe et grundlag for at vurdere, hvilken fundingmodel og ejerstruktur, der harmonerer bedst med selskabets fremtidsplaner.

Denne proces skal bl.a. vurdere, om NORD.investments’ aktier skal forblive optaget til handel på First North. NORD.investments blev børsnoteret i maj 2021, hvor aktierne kunne tegnes i kurs 11,3 kroner. Aktien er sidenhen faldet stødt, og i dagens handel lukkede aktien i kurs 1,97, dog uden nogen handel i aktien gennem dagen.

Den netop lave handelsaktivitet i aktien kan være et væsentligt element i den endelige vurdering af, hvorvidt selskabets aktier skal forblive optaget til handel på First North. NORD.investments oplever nemlig en meget lav handel i aktien, hvilket andre selskabet har beskrevet som en medvirkende faktor til at afnotere sine aktier fra First North. Personligt har jeg opgjort den gennemsnitlige daglige volumen i aktien til ca. 8,1 tusinde kroner i 2023 med hele 31 dage uden handel.

NORD.investments havde ved udgangen af første halvår 2023 7.336 kunder med en samlet AUM på 1.917 mio. kroner, en kontantbeholdning på ca. 31,8 mio. kroner og ingen gæld. Dette stiller som udgangspunkt selskabet i en finansiel fin situation, hvor de modsat mange andre vækstvirksomheder ikke har et akut behov for at fremskaffe ny kapital på kort sigt.

I aftenens meddelelse beskriver NORD, at planer om yderligere udvikling af den digitale platform, som vil gøre det muligt i endnu større udstrækning at supportere fremtidig vækst, profitabilitet og give kunderne en bedre investeringsløsning, kan få indflydelse på valg af fremtidig ejerstruktur og fundingmodel. På den baggrund anser bestyrelsen det for hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at analysere de strategiske muligheder.

For nuværende er det ikke besluttet, om selskabet ønsker at slette sine aktier fra handel på First North, men såfremt det bliver en konklusion, vil selskabet selvfølgelig informere herom. I 2023 har vi allerede set Copyright Agent, Digizuite, Jobindex, Happy Helper, Enalyzer, Re-Match og Valuer slette sine aktier fra handel på First North, mens også Astralis er på vej til at blive afnoteret.