Brain+ kunne i går meddele, at der er givet forhåndstilsagn for 58% af selskabets TO3 warrants, hvoraf ledelsen og bestyrelsen står for 6%.

De resterende 52% er dækket af forhåndstilsagn fra selskabets største aktionærer. Bliver alle TO3 warrants udnyttet eller dækket af garantitilsagn, får Brain+ 3,14 mio. kroner i provenu før transaktionsomkostninger, hvilket vil dække selskabets drift i tre måneder. Ledelsen i Brain+ arbejder sideløbende med TO3 warrantudnyttelsen på en plan til sikring af selskabets mere langsigtede funding.

Brain+ TO3 warrants kan udnyttes til kurs 0,11 i perioden fra den 11. marts til den 22. marts 2024, hvor der dog kan være kortere udnyttelsesperiode i enkelte depotbanker, hvorfor det er vigtigt for warrantejere at være opmærksomme på sidste udnyttelsesdato i deres respektive banker.

På Nordnet kan Brain+ TO3 warrants findes under menupunktet ”Mine sider” og derefter via undermenuen ”Corporate action & IPO’er”. På denne side skulle de TO3 warrants, man har i ens depot, gerne fremgå med nærmere informationer om udnyttelsespris og -periode, og herunder at den sidste svardag for udnyttelse er den 20. marts, hvorfor du som udgangspunkt skal give svar inden onsdag den 20. marts, såfremt du vil udnytte dine warrants.

TO 3 warrants var en del af den fortegningsemission, som Brain+ gennemførte i maj 2023. Brain+ har siden denne emission opnået væsentlige milepæle og fremskridt, herunder indgået fire nye salgskontrakter med danske kommuner omhandlende CST-Therapist Companion, modtaget en støttebevilling på 3,5 mio. kroner til at skalere implementeringen af CST-Therapist Companion i Danmark og indgået et partnerskab med det britiske selskab Quiddity Health som en del af forberedelserne til lanceringen af CST- Therapist Companion i Storbritannien.