Trophy Games giver i sine regnskaber indblik i fordelingen af omsætning, marketingomkostninger, EBITDA og EBT, hvilket selskabet ligeledes gjorde i februar, hvor årsrapporten for 2023 blev offentliggjort.

Trophy Games realiserede i 2023 en omsætning på 54,4 mio. kroner svarende til en vækst på 8% ift. 2022, mens selskabet nåede et EBITDA på 11,3 mio. kroner svarende til en vækst på 26%. Dermed optimerede Trophy Games driften, hvilket illustreres af den grafik, der fremgår af billedet.

Det er selskabets transportserie, der bidrog til væksten i 2023 med en omsætningsvækst på 34%. Det er fortsat Airline Manager, der genererer den største omsætning, selvom spillets omsætning oplevede en tilbagegang i 2023 sammenlignet med året før. I 2023 genererede Airline Manager en omsætning på 20,2 mio. kroner mod 23,5 mio. kroner året før. Til sammenligning brugte Trophy Games blot 6,7 mio. kroner på markedsføring af Airline Manager i 2023 mod 13,2 mio. kroner i 2022, hvilket afspejles på bundlinjen, hvor Airline Manager genererede et resultat før skat på 4,8 mio. kroner mod 1,7 mio. kroner i 2022. Det understreger Trophy Games’ fokus på profitabilitet.

Trophy Games oplevede dermed vækst i transportserien gennem lancering af nye spil samt vækst i den gren, der kaldes Other Transport, der bl.a. inkluderer Transit King og Tiny Rails. Shipping Manager og Train Manager genererede en omsætning på hhv. 9,3 mio. kroner og 2,2 mio. kroner med markedsføringsomkostninger på hhv. 5,8 mio. kroner og 0,7 mio. kroner, mens de to spil også havde 16 ansatte til sammen mod blot 4 ansatte hos Airline Manager. Det bidrog til, at både Shipping Manager og Train Manager gav et underskud i 2023, hvilket også var forventet taget spillenes levetid i betragtning.

Trophy Games har stort fokus på udvikling og optimering af deres transportserie, men oplever samtidig en fortsat solid omsætning og indtjening fra deres gamle spil, herunder deres fodboldmanagerspil. Disse spil har de ikke udviklet i de seneste fem år, men i 2023 genererede selskabets andre spil en omsætning på 17,3 mio. kroner, hvor de samtidig brugte under 0,1 mio. kroner på markedsføring, hvilket betyder, at de gamle spil giver et stort bidrag til bundlinjen, og er med til at finansiere vækstinitiativer såsom udvikling af transportserien.