Brain+ præsenterede ved sin børsnotering en forventelig tidsplan for udviklingen og markedsintroduktionen af sine produkter.

Den plan har selskabet sidenhen leveret på og endda tidligere end ventet for så vidt angår markedsføringen af en første version af det første produkt, CST-Therapist Companion, på både det danske og det tyske marked.

Af billedet fremgår tidsplanen, som Brain+ præsenterede den i sin virksomhedsbeskrivelse ifm. børsnoteringen i oktober 2021. Kigger man på selskabets udvikling siden da, kunne selskabet allerede i november 2022 meddele at have introduceret CST-Therapist Companion v.1 på det danske marked. Det førte til et første salg i slutningen af december, hvor der blev indgået en aftale med et demensbehandlingscenter i Herning kommune. Sidenhen er denne aftale blevet udvidet, mens også Gladsaxe Kommune har købt adgang til at anvende produktet på et af sine demenscentre. Den første produktintroduktion er et vigtigt skridt for Brain+ i forhold til at øge kendskabsgraden til selskabets digitale løsninger og indhente brugertilbagemeldinger, som kan indgå som værdifuldt input til udviklingen af mere avancerede produktversioner og demensprodukter.

I Tyskland har Brain+ også allerede taget det første spæde skridt i markedsintroduktionen af en tysk version af CST-Therapist Companion. Dette produkt er udviklet i et samarbejde med Rox Health, som er en digitalt fokuseret underafdeling af det enorme farmaceutiske selskab Roche. Markedsintroduktionen er sket i samarbejde også med den tyske medtech distributør, Coopmed, og i april 2023 informerede Brain+ om deres første tyske kommercielt rettede projekt, hvor produktet vil blive brugstestet i samarbejde med Maltezer, en privat kæde af demenssupportcentre i Tyskland.

I selskabets go-to-market strategi fra børsnoteringen blev det svenske og amerikanske marked ligeledes omtalt. For det svenske marked var Brain+ i starten af 2023 ude og fortælle om et projekt i samarbejde med Research Institutes of Sweden. I fjerde kvartal 2022 meddelte Brain+, at de har indledt arbejdet med brand building målrettet det amerikanske marked, som der jævnfør go-to-market planen først forventes en lancering i fra 2029.

Brain+ arbejder således målrettet på at eksekvere på den plan, der blev præsenteret ifm. børsnoteringen. Herudover har også sikringen af kapital været et væsentligt fokusområde, idet produktudvikling og markedsopbygningen for innovative digitale demensprodukter tager tid og koster penge. Derfor har Brain+ også for nyligt gennemført en kapitaludvidelse, hvor de gennem et udbud af units med fortegningsret for eksisterende aktionærer hentede 13,8 mio. kroner før omkostninger. Udover nye aktier blev der også som led i kapitalrejsningen udstedt TO2 og TO3 warrants, der handles særskilt i markedet. Disse kan udnyttes til at tegne nye aktier i henholdsvis oktober 2023 og marts 2024 til 30% rabat i forhold til den gældende markedskurs på Brain+-aktien i en forudgående periode på 4 uger før udnyttelsen.