Brain+ har i dag meddelt, at de planlægger en kapitaludvidelse, hvor de som udgangspunkt kan hente 15,7 mio. kroner før transaktionsomkostninger. Denne skal godkendes på baggrund af en ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2023 og formel beslutning fra bestyrelsen om at eksekvere emissionen.

Brain+ forventer at udbyde units, der består af to aktier, to TO 2 warrants og to TO 3 warrants, hvor prisen per unit er 1 krone. Det svarer til en pris per aktie på 0,5 kroner, hvilket er omtrent 1/3 af gårsdagens lukkekurs. Brain+ udsteder 15.720.518 units, hvoraf der er givet forhåndstilsagn for op til 85% af det samlede udbud.

Bestyrelsen kan vælge at udstede for omtrent 5,8 mio. kroner yderligere Units, såfremt der er overtegning af udbuddet. Derfor er den totale udbudsstørrelse potentielt op til 21,5 mio. kroner, svarende til omtrent 43 mio. nye aktier, 43 mio. TO 2 warrants og 43 mio. TO 3 warrants.

TO 2 warrants forventes at kunne blive udnyttet i perioden 2-16. oktober 2023, hvor der kan tegnes aktier til 70% af den volumenvægtede gennemsnitspris for de 20 forudgående handelsdage, 2 dage før tegningsperioden starter. Prisen for at konvertere warrants til aktier vil være på minimum 0,2 kroner og maksimum 0,8 kroner per aktie.

TO 3 warrants forventes at kunne blive udnyttet i perioden 8-22. marts 2024, hvor der kan tegnes aktier til 70% af den volumenvægtede gennemsnitspris for de 20 forudgående handelsdage, 2 dage før tegningsperioden starter. Prisen for at konvertere warrants til aktier vil være på minimum 0,3 kroner og maksimum 1,2 kroner per aktie.

Du kan læse meget mere om baggrunden for kapitaludvidelsen samt de relevante forhold i dagens meddelelse.