Brain+ kunne i går meddele, at de har underskrevet to nye salgskontrakter på deres CST-Therapist Companion.

Den ene kontrakt er en forlængelse af kontrakten med Herning kommune, som var en af de første kommuner, der ønskede at prøve CST-Therapist Companion. Samarbejdet omhandlede først ét demensplejecenter og blev senere udvidet til at omfatte alle kommunens demensplejecentre. Det er denne aftale, som  Herning kommune nu har forlænget.

Brain+ har derudover underskrevet en aftale med Syddjurs Kommune, og sammen med aftalen med Københavns kommune, der blev meddelt i december 2023, har Brain+ dermed fået hele 3 aftaler i hus omkring årsskiftet. Det er udtryk for en særdeles lovende vækst ift. kommercialiseringen af produktet, som selskabet nu i alt har indgået 5 salgsaftaler på.

CST-Therapist Companion er aktuelt i brug i hele 16 kommuner i Danmark dels gennem de indgåede salgskontrakter, deltagelse i et nyligt afsluttet brugerstudie af produktet og deltagelse i det implementeringsprojekt, som Brain+ i december fik en bevilling på 3,5 mio. kr. til at gennemføre. Brain+ vurderer, at salgspotentialet for CST-Therapist Companion er på 5-6 mio. kroner gennem de kommende 1 til 2 år, mens potentialet for det det danske marked på længere sigt lyder på 20-25 mio. kroner, efterhånden som kognitiv stimulationsterapi (CST) implementeres i Danmark i fuld skala. Brain+ er lykkedes godt med at få skabt opmærksomhed om CST-Therapist Companion og er i god dialog med mere end 40 af de danske kommuner omkring mulighederne for med CST-Therapist Companion væsentligt at understøtte deres CST-udbud.

Når der ses på  produktudviklingspipelinen, forventer Brain+ med det næste produkt, CST-Home Care, på længere sigt at kunne nå ud til et marked på estimeret 200 mio. kroner alene i Danmark.

Det danske marked er dog relativt småt sammenlignet med resten af verden og implementeringen af CST og digitale sundhedsløsninger er også mere moden i andre lande. For CST-Therapist Companion er Storbritannien et af de mest interessante markeder, idet der i landet er 6.000 trænede CST-terapeuter sammenlignet med kun 800 i Danmark. Grundet også andre faktorer, inklusiv en klar vej til refusion for udgifter til digital terapi, har UK af Brain+ igennem nogen tid været nævnt som et fokusmarked for en kommerciel skallering af CST-Therapist Companion.

Det forventes, at CST-Therapist Companion bliver lanceret på engelsk gennem tredje kvartal 2024, og videre, at den første salgsaftale i Storbritannien kan være underskrevet inden udgangen af året.