Copyright Agent har i denne uge meddelt, at de indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen vil foreslå at Copyright Agent slettes fra handel på First North.

Copyright Agent blev noteret på First North i sommeren 2021 til en aktiekurs på 8 kroner pr aktie. Siden da har aktiekursen været stødt faldende på trods af nyheder omkring nye kunder og ekspansion til nye markeder. Selskabet har i 2022 dog været ude med en nedjustering, der resulterede i yderligere kursfald, hvor aktien d. 29. november lukkede i kurs 1.

Efter nedjusteringen har Copyright Agent ikke de fornødne likvider til at igangsætte en række nye projekter, som vil understøtte den fremtidige vækst i selskabet. Kombineret med det udfordrende marked for ny finansiering, har bestyrelsen hos Copyright Agent drøftet hvordan de bedst muligt kan varetage alle aktionærernes langsigtede interesser, hvilket altså indebærer en sletning fra handel på First North.

Sletningen fra handel på First North skal ske som en del af en større transaktion drevet primært af DICO ApS, som har givet et købstilbud. Dette medfører at fremtidige eventuelle transaktioner i selskabets aktier, efter at selskabets aktier er slettet fra handel på Nasdaq First North, vil være på OTC-markedet, og kun vil være omfattet reglerne i selskabsloven/årsregnskabsloven og ikke regelsættet, der gælder for selskaber optaget til handel på First North. Dette betyder også, at likviditeten i aktien sandsynligvis vil falde yderligere, at det kan være sværere at købe/sælge aktier i selskabet efterfølgende, samt at transaktioner ofte vil kræve en advokat til at få formalia på plads. Dette er et væsentligt element, og selskabets aktionærer bør være opmærksomme på dette.

For at Copyright Agent kan slettes fra handel på First North, kræver det at 2/3 af aktionærerne stemmer for. Eksisterende aktionærer som repræsenterer mere end 2/3 af aktiekapitalen har allerede bekræftet, at de vil støtte. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling besluttes at selskabet skal slettes fra handel, skal dette efterfølgende godkendes af Nasdaq First North Growth Market Denmark. Såfremt en sådan godkendelse opnås, vil selskabet blive slettet fra handel 10 uger efter, at det er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling og Nasdaq har imødekommet anmodningen om sletning.

DICO ApS har gennem mere end 15 år investeret i IT vækstvirksomheder, og er i dag engageret i 14 porteføljevirksomheder, primært indenfor BtB rettede SaaS virksomheder. DICO ApS vil i forbindelse med denne proces fremsætte et købstilbud til de nuværende aktionærer til kurs 1,80 kroner pr aktie. DICO ApS har begrænset sit tilbud til maksimalt 3,9 mio. aktier.

Årsag til sletningen

Ifølge Copyright Agent er årsagen til bestyrelsens forslag om sletning fra handel, at der kun er begrænset handel i selskabets aktier på børsen, og de fleste aktionærer har derfor reelt ikke mulighed for at gennemføre et egentligt salg af deres aktier til en rimelig pris, hvis de måtte ønske det. Ydermere er muligheden for at tilføre selskabet ny kapital stærkt begrænset af det nuværende børsklima. Selskabet vil ligeledes kunne opnå en estimeret besparelse på ca. 1 mio. kroner årligt ved ikke at være optaget til handel.

Acceptere tilbuddet?

Ifølge meddelelsen anbefaler bestyrelsen ikke at sælge, men at fortsætte i det fremtidige setup. Ingen i bestyrelsen vil i forbindelse med transaktionen sælge aktier, udover det som er stillet som garanti til DICO ApS. Dog har bestyrelsen forståelse for at nogle aktionærer måtte ønske at sælge aktier og ser tilbuddet stillet af DICO ApS som et rimeligt tilbud, der repræsenterer en overkurs på 80% i forhold til lukkekursen den 29. november 2022.

Hvis jeg personligt havde aktier i Copyright Agent, ville jeg også kraftigt overveje at acceptere tilbuddet, da det kan blive en omstændig proces at sælge. Særligt hvis man er en normal mindre privatinvestor, ville jeg acceptere købstilbuddet, og udnytte de skatteforhold der tilgengæld er mere fordelagtige for First North sammenlignet med hovedbørsen. Jeg går ud fra, at der gælder de samme forhold i et tilfælde som dette. Jeg er dog ikke skatteekspert, så kan ikke bekræfte dette. Du kan læse mere om de generelle skattemæssige fordele ved tab på First North her.

Fokus på kapital

Copyright Agent meddeler desuden ifm. annonceringen af ønsket om sletningen fra First North, at man har godkendt en rettet emission vedrørende udstedelse af aktier til DICO ApS, Lohmann Holding II ApS og MEHI ApS, hvor de 3 investorer vil tegne i alt 2.777.778 nye aktier mod kontantindskud af 5.000.000,40 kroner, svarende til 1,80 kroner pr. aktie.

Årsagen til bestyrelsens beslutning om en rettet emission er, at selskabet har flere lovende projekter/produkter, som selskabet ønsker mere kapital til at udvikle. Grundet nedjusteringen i juni 2022, er der ikke ressourcer til at selskabet kan gennemføre udviklingsprojekterne, så hurtigt som selskabet ønsker, uden at tilføre mere kapital til formålet.

Derudover er der en dialog med Vækstfonden omkring muligheden for at låne op til yderligere 3,5 mio. kroner i forbindelse med den rettede emission, og har modtaget et indikativt ikke bindende lånetilbud. Hvis selskabet og Vækstfonden måtte blive enige om de endelige betingelser, vil Copyright Agent informere markedet herom.

Opsamling

Dette er en helt central nyhed, hvis du er aktionær i Copyright Agent. Du skal først og fremmest tage stilling til, om du vil acceptere købstilbuddet, hvilket jeg personligt anser som den nemmest løsning, hvis du vil undgå fremtidige besværligheder ift. salg. Størstedelen af dette indlæg er baseret på Copyright Agents egen meddelelse, som du kan finde her.