CS Medica har her til morgen meddelt, at de har indgået et partnerskab med Ampilio, som er et datterselskab af SpectrumOne.

Aftalen indebærer, at Ampilio vil stå for salgsaktiviteter, udvikle den digitale strategi samt assistere CS Medica i deres globale lancering på Amazon. Partnerskabet er en løbende aftale, hvor der årligt gives 270.000 SEK for ydelserne.

CS Medica arbejder på nuværende tidspunkt med at styrke deres marketingsaktiviteter og globale tilstedeværelse. En af de kommende målsætninger er, at lancere deres produkter på Amazon til Sverige, Tyskland og Frankrig i løbet af andet halvår i regnskabsåret 2021/22. For at maksimere udbyttet af dette, skal strategiske alliancer være med til at hjælpe eksekveringen af den overordnede strategi.

Ifm. dette strategiske samarbejde udtaler CFO, Gitte Henriksen:

The strategy to build strong customer relationships drive sales, sustainability, and growth, this is something we see that the SpectrumOne group has delivered for their clients’ time and time again so our choice to work with them couldn’t have been easier, we have one of the best revolutionary CBD medical products on the market and with Ampilios help they will deliver this message to the world market and create lifelong relationships with our customers.