Der er mange SaaS-selskaber på den danske vækstbørs. Her kan blandt andet nævnes Agillic, Digizuite, Hypefactors, Impero, Konsolidator, MapsPeople, OrderYOYO, Penneo, RISMA, Relesys, SameSystem m.fl.

For at sammenligne disse selskaber, som er bygget op omkring en abonnementsforretning, er The SaaS Capital Index relevant at følge. Dette indeks består af en række SaaS US-noterede virksomheder, og beregner en gennemsnitlig ARR-multipel mellem selskaberne. Det er dog vigtigt at bemærke, at der på The SaaS Capital Index befinder sig større virksomheder såsom Zoom, Unity og Adobe. Den gennemsnitlige market cap er på over 18 mia. USD, hvorfor virksomhederne er meget større end minibørsselskaberne.

Læs også: The SaaS Capital Index.

De seneste tal fra The SaaS Capital er blevet offentliggjort, hvor det fremgår, at ARR-multiplen pr 31. januar 2022 er 11,8x. Det er en tilbagegang på 27,6% sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, hvor ARR-multiplen var på 16,3x. Den højeste gennemsnitlige ARR-multiple, der er målt på indekset, er 16,9x.