DanCann Pharma og smertelæge Tina Horsted fra Horsted Institute har indgået et samarbejde om et ambitiøst patientprojekt. Observationsstudiet har til formål at skabe øget opmærksomhed om den potentielt gavnlige effekt af behandling med medicinsk cannabis.

Ifølge Tina Horsted er mange praktiserende læger tøvende med at udskrive medicinsk cannabis til deres patienter, da de ikke føler sig tilstrækkeligt klædt på ift. viden om behandling, virkning og bivirkninger af medicinsk cannabis. Dertil er medicinsk cannabis ikke godkendt som lægemiddel, hvorfor det er lægen og ikke producenten, der står med ansvaret overfor patienten. Observationsstudiet skal her hjælpe med at undersøge hvorvidt medicinsk cannabis helt eller delvist kan hjælpe patienterne til en tilværelse, hvor det ikke er stærke smerter, der sætter begrænsninger.

Generelt har undersøgelser af, om der er gavnlige effekter været relativt begrænset. Derfor ser DanCann Pharma også kærkomment på studiet, hvor de er blevet samarbejdspartner. Det giver ligeledes adgang til validerede data for DanCann Pharma. Forhåbningen er selvsagt, at studiet kan belyse de gavnlige effekter af medicinsk cannabis, og være med til at udvide information herom som et alternativ til de mere konventionelle behandlingsmetoder.

I denne forbindelse udtaler CEO, Jeppe Krog Rasmussen:

Vi er gået med i samarbejdet med Horsted Institute for patienternes skyld. 80% af de personer i Danmark, som behandles med medicinsk cannabis, skaffer produkterne på det illegale marked, hvor der ingen garanti er for produkt og indhold. Det skal vi i branchen sammen med politikere og NGO’er have ændret på, og et vigtigt skridt på vejen er mere og bedre dokumentation. Og forhåbentlig vil flere praktiserende læger være indstillede på at give medicinsk cannabis en chance baseret herpå. Det er målet.