Re-Match gav ifm. deres H1 regnskab en opdatering på de forskellige markeder samt en bekræftelse af, at alle strategiske målsætninger er forløbet som planlagt, og fastholdes for fremtiden. Dog er de på nogle parametre foran deres IPO-plan.

I Holland forventer man således, at fabrikken står klar mod slutningen af 2022. Dette er til trods for alle de makroøkonomiske problemstillinger, der er på nuværende tidspunkt. Re-Match modtog i løbet af første halvår et tilskud på 33,5 mio. kroner fra den hollandske regering, der forventes at blive betalt over de kommende to år. Ved udgangen af H1 havde Re-Match modtaget 10 mio. kroner.

I Frankrig forventes byggeriet at starte i løbet af Q4 2022, og at fabrikken kan være operationel i 2023. I Frankrig har man ligeledes modtaget et offentligt tilskud, der lyder på 2,3 mio. EUR. I USA er medstifter, Dennis Andersen tiltrådt som Vice President, Sales US, hvor han står i spidsen for den amerikanske udvidelse. Her har Re-Match fundet en ny lokation i Tamaqua, Pennsylvania, der kan nedbringe risikoen for forsinkelser, da bygningen i forvejen er opført. I USA har man ligeledes oplevet positiv opbakning rent politisk.

Fælles for alle nye fabrikker der opføres, er, at de har den dobbelte kapacitet af fabrikken i Herning. Det giver Re-Match en større konkurrencemæssig fordel, da opførelsen og driften af fabrikkerne ikke bliver tilsvarende dyrere. Dermed kan Re-Match øge deres marginer eller tilbyde en lavere pris, der stiller dem stærkere ift. alternativer.