Der blev i 2018 godkendt et projekt for at lovliggøre medicinsk cannabis i Danmark. Dette blev i første omgang vedtaget for 4 år, hvor der var bred enighed om at forlænge denne aftale yderligere 4 år.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har i et nyt lovforslag foreslået, at de gældende regler om tilskud til medicinsk cannabis ophæves og erstattes af en bestemmelse, som giver sundhedsministeren bemyndigelse til på bekendtgørelsesniveau at fastsætte tilskud til medicinsk cannabis, hvis der kan findes penge til det.

En anden problemstilling inden for medicinsk cannabis, som adresseres i det nye lovforslag, er, at der ikke tidligere har været vejledninger for brugen af medicinsk cannabis. Derfor har lægen stået med det fulde ansvar for at anbefale behandlingen. Fremadrettet foreslås det, at virksomhederne skal vedlægge en behandlingsvejledning, hvor det indgår, hvilke medicinske formål produktet kan bruges til.

DanCann Pharma indgik forleden en købsaftale med grossistvirksomheden CannGros, og vil fremadrettet være en betydelig aktør på markedet for medicinsk cannabis under Forsøgsordningen. Lovforslaget om medicinsk cannabis er et vigtigt skridt i den rigtige retning for DanCann Pharma.

DanCann Pharmas CEO, Jeppe Krogh Rasmussen udtaler:

Lige nu er patienterne de store tabere i debatten om eksport, standarder og lønsomhed, hvilket efter vores mening er både uværdigt og uholdbart. Hvis producenter, politikere og styrelser kan samarbejde om at få sat skub i tingene, så er jeg meget fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden – også på patienternes vegne.