DanCann meddeler i dag, at ifølge en meningsmåling fra Norstat, er danskerne positivt stemte overfor at legalisere cannabis. Af de adspurgte svarer 54% svarer ja, mens 28% svarer nej og 18% svarer ved ikke. Det er ikke kun i Danmark, at der opleves en generelt højere accept af cannabis.

I Tyskland er der nemlig politiske diskussioner i gang om hvorvidt cannabis skal legaliseres under ordnede forhold. Ifølge en regeringsvurdering kan den tyske stat tjene 4-5 mia. EUR årligt ved at gennemføre en legalisering. Foruden at være Europas største økonomi er Tyskland også EU’s vigtigste ”influencer”, og ifølge branchen vil en legalisering være af afgørende betydning.

Hos DanCann Pharma, som er producent af medicinsk cannabis, ser administrerende direktør Jeppe Krog Rasmussen en legalisering som et vigtigt skridt på vejen for branchen – og for de mange patienter, som kan have gavn af cannabis:

Behandling med medicinsk cannabis er temmelig dyr på grund af de begrænsede tilskudsforhold hertil sammenlignet med konventionelle lægemidler. Det rammer patienterne hårdt, specielt fordi størstedelen er knap så kapitalstærke, og måske endda på førtids- eller invalidepension. Der er også stadig en vis uvilje blandt de praktiserende læger, som tøver med at udskrive medicinsk cannabis til patienterne, oftest fordi de ikke er tilstrækkeligt uddannede og informerede om behandlingsformer, virkninger og bivirkninger. Og da medicinsk cannabis ikke er anerkendt som lægemiddel, er det lægen selv, der har ansvaret for effekten af produktet. Det er en gordisk knude, som kræver tid og masser af tålmodighed at få løst.