Erria har i dag leveret regnskab for første halvår af 2022, hvor selskabet løftede sin omsætning til 49,4 mio. kroner.

Erria har således løftet sin omsætning 67% ift. samme periode sidste år. Samtidig er indtjeningen mere end 6-doblet, hvor selskabet har realiseret et EBITDA på 6,9 mio. kroner i årets første seks måneder. Resultaterne er drevet af fortsat vækst hos Erria Container Services samt opkøbene af Mermaid Maritime Vietnam & Cathay Seal.

Erria indgik 20. juni en 5-årig aftale med Ørsted om, at varetage driften af Ørsteds 6 enheder, som er beskæftiget med bl.a. sejlads med træpiller til de danske kraftværker. Denne aftale trådte i kraft 1. juli 2022, og påvirker derfor ikke resultatet for 1. halvår.

Baseret på den stærke præstation i første halvår af 2022 har Erria den 17. august opjusteret sin guidance for hele året 2022. Denne guidance bliver fastholdt ifm. regnskabet, hvorfor Erria forventer at nå en omsætning på 120-130 mio. kroner med et EBITDA på 9-11 mio. kroner. Oprindeligt var Errias guidance for året at nå en omsætning på 90-100 mio. kroner med et positivt EBITDA på 2-4 mio. kroner, men har siden da opjusteret sine forventninger tre gange.

Errias CEO, Henrik N. Andersen udtaler ifm. regnskabet:

Jeg er meget tilfreds med det første halvår. Ud over de stærke resultater i perioden, herunder de øgede forventninger til EBITDA for hele året, har vi med integrationen af opkøbene Mermaid Maritime Vietnam & Cathay Seal nået en række væsentlige strategiske milepæle, og ikke mindst leveret selskabets bedste halvårsresultat siden 2014.