DanCann Pharma operer på markedet for medicinsk cannabis. Her estimeres det, at der omsættes for 354 mio. EUR af medicinsk cannabis i 2022 ifølge The European Cannabis Report.

Der er her tale om produkter, som ikke har været gennem kliniske test, der beviser en effektivitet. Såkaldte ”non-registered medicines”. Dette marked forventes at vokse til 2.3 mia. EUR i 2026 som følge af den politiske medvind på forskellige nøglemarkeder.

Pilotprojekter er på nuværende tidspunkt i gang i blandt andet Frankrig, Danmark, Irland og Luxembourg. I Tyskland og England er udviklingen en smule længere fremme. Det tyske marked vækstede i 2021 med 43%, mens det engelske marked vækstede med hele 425%. Det engelske marked havde dog også et markant lavere udgangspunkt.

Det tyske marked er det ledende i Europa. Her er der i 2021 solgt mere end 9 tons cannabis til de tyske apoteker, hvilket svarer til en værdi på mere end 40 mio. EUR i kvartalet. Foruden de nævnte lande, forekommer der også en forholdsvis stor produktion af medicinsk cannabis i Holland, der eksportererede mere end 3 tons medicinsk cannabis i 2021.

Billedet viser udviklingen i salget af medicinsk cannabis til tyske apoteker i kg. Her fremgår det, at markedet er vækstet eksponentielt siden 2011, og det forventes at fortsætte de kommende år. Det er bl.a. denne markedsudvikling, som DanCann Pharma ønsker at tage del i fremadrettet. Yderligere informationer om markedet kan findes i The European Cannabis Report, som du kan finde her.