DanCann Pharma har i dag meddelt, at de har underskrevet en leveringsaftale ed WEECO Pharma, der er en førende tysk importør og distributør af medicinsk cannabis i Tyskland. Aftalen omfatter levering til det tyske marked fra 2023 frem til og med 2025.

Aftalen omfatter salg og eksport af blomsterprodukter til WEECO Pharma med hovedfokus på THC, som det aktive indholdsstof. WEECO PHARMA vil købe, importere, pakke, markedsføre og distribuere produkterne til den europæiske markedsplads for medicinsk cannabis. Aftalen gælder for 3 år, hvor der er givet bindende tilsagn på i alt ca. 40 mio. kroner.

Aftalen indebærer en stigende volumen gennem perioden. Den første levering forventes at finde sted i maj 2023, når DanCann Pharma har opnået alle nødvendige godkendelser og dokumentation.

I denne forbindelse udtaler CEO, Jeppe Krog Rasmussen:

Det er én af vores første store bindende aftaler, men langt fra den sidste. Vi er glade for at aftalen er kommet på plads, og den viser tydeligt, at vi som selskab nu står over for et kommercielt paradigmeskifte, hvor vi med udgangspunkt i de store investeringer i vores produktionsfacilitet Biotech Pharm1 skal til at fokusere på salg og distribution af ingredienser til kunder og patienter rundt om i Europa. Succes i Tyskland, det største marked for medicinsk cannabis i Europa og globalt, er vejen til succes i Europa, og at ved vise DanCann Pharma-flaget gennem WEECO Pharmas stærke distributionsnetværk og deres medicinske cannabis-salgsteam sikrer vi, at vi bliver en profileret, betydelig leverandør til Tyskland.