Donkey Republic har en unik forretningsmodel, hvor lange kontrakter er med til at sikre indtægtsgrundlaget flere år frem, mens selskabet ligeledes opnår omsætning fra de private brugere, virksomheder og partnere.

Mange rendyrkede SaaS-virksomheder indgår typisk kontrakter af 12 måneders varighed. Hvis virksomheden kan fastholde en lav churn, betyder det, at selskabet har en relativ forudsigelig omsætningsbase. Donkey Republic indgår typisk kontrakter med hele 5-10 års varighed, hvilket sikrer indtægter langt ud i fremtiden. Donkey Republic modtager først og fremmest betaling fra byerne, mens de også modtager betaling fra private brugere, virksomhedsaftaler og partnerskaber, i.e. indtægtsstrømme på tværs af B2G, B2B og B2C.

I tredje kvartal 2023 omsatte Donkey Republic for 40,9 mio. kroner og realiserede et EBITDA på 11 mio. kroner. Det var det bedste kvartal nogensinde for Donkey Republic, hvilket fik selskabet til at opjustere sine forventninger til både omsætningen, EBITDA og EBIT. I årets første tre kvartaler har Donkey Republic dermed omsat for 92,4 mio. kroner mod 52,3 mio. kroner i samme periode sidste år, mens et negativt EBITDA er vendt til et positivt EBITDA på 12,5 mio. kroner i årets første tre kvartaler. Væksten er bl.a. drevet af tre store aftaler, som Donkey Republic indgik sidste regnskabsår med Antwerpen i Belgien, Turku i Finland og KielRegion i Tyskland.

Disse tre aftaler var lange kontrakter, hvor aftalen i Antwerpen har en levetid på 10 år, Turku har en levetid på 4 år, og har allerede predefineret i denne kontrakt muligheden for forlængelse på yderligere 4 år og aftalen i KielRegion har en levetid på 5 år. Den forventede årlige værdi af disse tre kontrakter er hhv. 2-3 mio. EUR, 0,6 mio. EUR og 0,8 mio. EUR. Det svarer til i alt 3,4-4,4 mio. EUR eller 25,4-32,8 mio. kroner hvert år.

De lange kontrakter er et vigtigt element for Donkey Republic, da de betyder, at de ikke skal ud at forhandle nye kontrakter hvert år eller hente nye aftaler for at fastholde en bund i omsætningsbasen. Derfor vil Donkey Republic også fremadrettet fokusere på at indgå langvarige og bæredygtige kontrakter med byer i Europa, der giver en stabilitet i forretningen.