Trophy Games har i dag startet det aktietilbagekøbsprogram, som selskabet præsenterede i midten af oktober, efter selskabet opjusterede sine forventninger til regnskabsåret 2023.

Trophy Games vil gennem aktietilbagekøbsprogrammet købe egne aktier for op mod 3 mio. kroner. Aktietilbagekøb er en måde at skabe værdi for aktionærerne, hvor man øger efterspørgslen i markedet og sænker antallet af aktier, hvorfor ejerskabet fordeles over færre aktier. Det betyder, at selvom man ejer det samme antal aktier, ejer man en større andel af virksomheden.

Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra i dag den 1. november 2023 til og med dagen for generalforsamlingen i 2024. Datoen for generalforsamlingen i 2024 fremgår endnu ikke af selskabets finanskalender. I går lukkede aktien i kurs 4,74, hvorfor selskabet med 27.600.000 aktier handles til en markedsværdi på 130,8 mio. kroner. Baseret på denne kurs kan Trophy Games købe op mod 632.911 egne aktier svarende til ca. 2,3% af aktierne.

Trophy Games vil månedligt udsende en selskabsmeddelelse med alle transaktioner i aktietilbagekøbsprogrammet. Af halvårsregnskabet som blev udsendt i august, fremgik det, at Trophy Games ved udgangen af første halvår havde en kontantbeholdning på 28,3 mio. kroner uden gæld.

For regnskabsåret 2023 forventer Trophy Games efter opjusteringen af nå en omsætning på 51,0-56,0 mio. kroner, et EBITDA på 8,0-12,0 mio. kroner samt et EBT på 0,5-5,0 mio. kroner. Trophy Games vil forventeligt offentliggøre en kvartalsrapport for tredje kvartal onsdag den 15. november, hvor vi vil få indblik i den seneste udvikling. Trophy Games beskrev ifm. opjusteringen, at selskabet har oplevet en stærk organisk performance for selskabets transportserie.