Pharma Equity Group kunne i går meddele, at de gennem datterselskabet Reponex har modtaget en meddelelse fra det europæisk patentkontor (EPO).

Meddelelsen er en såkaldt ”Intention to Grant” omhandlende to EU patentansøgninger. En ”Intention to Grant” angiver, at EPO har til hensigt at udstede ansøgningerne som patenter efter nogle standard proceduremæssige trin er fuldført, og patentet forventes at blive udstedt inden for 2 måneder med gyldighed indtil henholdsvis 2035 og 2039. Det vil være en stor milepæl for selskabet at opnå disse patenter.

Den første omhandler sårhelingskandidaten RNX-022, der beskriver en fremgangsmåde til behandling af kroniske sår ved påsmøring af en hydrogel indeholdende granulocyt-makrofag kolonistimulerende faktor (GM-CSF), sukralfat og hyaluronan for at accelerere sårheling. Ifølge Grand View Research blev det globale marked for sårbehandling vurderet til USD 21,4 milliarder i 2022 og forventes at vokse med en gennemsnitlig årlig vækstrate (CAGR) på 4,15 % fra 2023 til 2030.

Den anden omhandler colorektal cancer-kandidaten RNX-051, og beskriver en fremgangsmåde til nedkæmpelse af bakterielag (biofilm), som beskytter kræftsvulsten eller adenomer (potentiel kræftsvulst) fra bekæmpelse af kroppens eget immunforsvar i tyk- eller endetarmen. Ifølge World Health Organistation (WHO) og The international Agency for research on cancer (IARC) blev det globale marked for colorektal cancer vurderet til USD 9,4 milliarder i 2020. Hvert år rapporteres der ca. 57 millioner nye tilfælde af adenomer, og ca. 1,5 millioner nye tilfælde af colorektal cancer i vestlige lande.

I denne forbindelse udtalte CEO, Thomas Kaas Selsø:

Det er med stor glæde, at vi i dag modtog European Patent Office’s beslutning om at give ‘intention to grant’ på Reponex’ behandling af venøse bensår. Denne afgørelse styrker vores tro på produktets betydning og det innovative potentiale det repræsenterer. Men det stopper ikke her; Reponex har samtidig også opnået ‘intention to grant’ for vores behandlingsmetode, der kombinerer to specifikke antibiotika, som målrettet bekæmper de bakterier, der beskytter kræftsvulster i tyk- og endetarm mod kroppens eget immunforsvar. Dette er et stort skridt fremad i vores bestræbelser på at bidrage til kræftbehandlingen og giver håb til dem, der kæmper imod denne frygtelige sygdom. Vi er dybt taknemmelige for EPO’s anerkendelse og ser frem til at fortsætte vores arbejde med at muliggøre behandlingerne for dem, der har mest brug for dem.