Konsolidator har i dag offentliggjort kvartalsrapport for tredje kvartal 2023, hvor selskabet ved udgangen af kvartalet havde en ARR på 18,7 mio. kroner.

Konsolidator gik dermed ud af tredje kvartal med den samme ARR-base, som de kunne rapportere ved halvårsrapporten tidligere i år. Udviklingen i tredje kvartal lever således ikke op til selskabets forventninger, men med 8 nye kunder i oktober ser udviklingen bedre ud for fjerde kvartal, hvorfor Konsolidator fastholder sine tidligere udmeldte forventninger. Til sammenligning fik Konsolidator 8 nye kunder gennem hele tredje kvartal 2023.

Konsolidator realiserede i tredje kvartal en omsætning på 4,9 mio. kroner svarende til en vækst på 11% ift. samme periode sidste år. I årets første tre kvartaler har Konsolidator løftet omsætningen med 17% ift. samme periode sidste år, hvilket stemmer overens med forventningerne. Driftsresultatet målt på EBIT udgjorde -1,9 mio. kroner, hvilket er en forbedring fra -3,9 mio. kroner i samme periode sidste år. I de første tre kvartaler har Konsolidator realiseret et EBIT på -8,4 mio. kroner mod -17,1 mio. kroner i samme periode sidste år, en forbedring på 51%.

I 2023 forventer Konsolidator at nå en ARR på 20-21 mio. kroner, en omsætning på 19-20 mio. kroner samt et EBIT på -9 til -11 mio. kroner. I 2024 forventer Konsolidator at bygge på væksten og nå en ARR på 24-28 mio. kroner, en omsætning på 23-27 mio. kroner og et EBIT på -5 til 0 mio. kroner.

I 2024 forventer Konsolidator derudover at forbedre flere af sine SaaS-metrics. Konsolidators Customer Acquisition Cost (CAC) over stigningen i Net ARR var i tredje kvartal meget høj som følge af en lav vækst i ARR. Selskabet kunne dog rapportere en lavere churn på 8,5% over de seneste 12 måneder sammenlignet med 9,7% for de forudgående 12 måneder fra 30. september 2022. I 2024 forventer Konsolidator yderligere at kunne forbedre sin churn rate, efter selskabet har iværksat initiativer i onboardingsprocessen, der nu begynder at vise sin effekt, men først vil påvirke churn positivt fra 2024 og frem.