Donkey Republic blev børsnoteret i maj 2021. Siden da har selskabet opjusteret sine forventninger til 2021 to gange. Dermed er rejsen mod at nå 2024-målene skudt godt i gang.

Donkey Republic har defineret flere langsigtede ambitioner frem mod 2024:

  • Omsætning på 185-225 mio. kroner
  • Profit margin på 5-10%
  • Cykelflåde på over 50k cykler

Selskabet viser, at de kan levere den forventede vækst ved at gældsfinansiere store dele af deres cykelflåde, og har derfor ikke brug for yderligere kapitalindsprøjtninger frem til profitabilitet i 2024. I december rejste selskabet €5,5 mio. I gældsfinansiering fra Danmarks Grønne Investoringsfond, som vil blive brugt til at medfinansiere deres ekspansion til hele Antwerpen-regionen i Belgien i 2022, en af de største el-cykel aftaler i Europa der nogensinde er indgået med et delecykelselskab. Herudover er selskabet lige nu ved at hente €1,5-3 mio. gennem crowdfunding-platformen Oneplanetcrowd.

Virksomheden forventer at slutte 2022 med en cykelflåde på 22k cykler og el-cykler. En stor vækst fra en flåde på 13k i slut 2021 og et væsentligt skridt mod at nå op på en cykelflåde med +40k cykler og el-cykler i 2024.

Efter to opjusteringer siden børsnoteringen, forventer selskabet nu i 2021 at nå en omsætning på €5 mio. i 2021 svarende til 37,5 mio. kroner. Oprindeligt forventede Donkey Republic at nå en omsætning på 30-32 mio. kroner i 2021. I 2022 forventer Donkey Republic at kunne fordoble omsætningen, så den i 2022 ender på €9-10 mio. svarende til 67-75 mio. kroner.

Kapital er vigtigt for Donkey Republic for at kunne investere i den planlagte vækst. Derfor gennemførte Donkey Republic også en stor børsnotering, hvor de hentede 110 mio. kroner. Når selskabet i 2022 forventeligt skal købe 10k cykler, kommer selskabet også til at lave store investeringer, men forventer alligevel at slutte året med en kassebeholdning på €6-10 mio. svarende til 45-75 mio. kroner.