Donkey Republic meddeler i dag, at de rejser 41,2 mio. kroner i gældsfinansiering fra Danmarks Grønne Investeringsfond.

Pengene vil blive brugt til at medfinansiere deres ekspansion til hele Antwerpen-regionen i Belgien i 2022, en af de største el-cykel aftaler i Europa, der nogensinde er indgået med et delecykel selskab.

Som det fremgår af Donkey Republics forretningsplan for 2024, som præsenteret i virksomhedsbeskrivelsen, vil udvidelsen af deres egen flåde i vid udstrækning blive betalt via gældsfinansiering som denne aftale med DGIF. Den vil hjælpe Donkey Republic med at bringe næsten 2.000 af deres nye Generation3 el-cykler til Antwerpen.

Donkey Republics nye el-cykler er fremstillet med nøje udvalgte komponenter af høj kvalitet og sikrer, at designet ikke blot er moderne, men også praktisk og sikkert. Lånet fra DGIF vil finansiere samtlige omkostninger til de el-cykler, der skal leveres i Antwerpen, samt en eventuel yderligere udvidelse til de omkringliggende kommuner. Donkey Republic dækker omkostningerne til opstart af driften samt de løbende omkostninger.

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Deres opbakning af Donkeys indsats er ikke kun et vidnesbyrd om, at der er et grønt og bæredygtigt fokus i Donkey Republics forretning, men også at markedet for mikromobilitet og cykler i særdeleshed anses for økonomisk bæredygtige.

Mens elbiler synes at fylde meget i den offentlige debat om grønnere transport, peger mange undersøgelser på, at cykeldeling er nøglen til en virkelig bæredygtig fremtid for bytransport. Donkey Republics cykler og elcykler muliggør aktiv mobilitet, hvilket i høj grad bidrager til folkesundheden, reducerer CO2-emissionerne fra transport og reducerer også trafikpropper ved at gøre offentlig transport mere attraktiv.