Penneo-aktien er faldet væsentligt gennem 2021. Aktien var oppe at runde kurs 86 i starten af året, og handles i skrivende stund i kurs 17,82.

Baseret ud fra nuværende ARR (Q3-21), er selskabet dermed gået fra at blive handlet i en ARR-multiple på 46,5x til i dag at blive handlet i en ARR-multiple på 9,6x.

Penneo har gennem året leveret flere større nyheder, hvor der bl.a. kan nævnes et ønske om en notering på hovedbørsen i løbet af 2022. I denne forbindelse vil selskabet samtidig hente kapital til yderligere vækst. Penneo ønsker at bruge ekstra kræfter på at rulle KYC/AML løsninger ud til eksisterende kunder. Derudover vil Penneo udvide markedet fra revisorer ind i finanssektoren med deres løsninger på AML/KYC- løsningerne. Desuden vil der blive sat ekstra fokus på den internationale lancering.

Justering af guidance har også været et tema for Penneo i løbet af året. Senest leverede Penneo en nedjustering, hvilket dog skal ses i lyset af to opjusteringer forinden. Første opjustering kom tilbage i maj, hvor selskabet opjusterede sin oprindelige ARR-guidance til 54-59 mio. kroner fra 52-57 mio. kroner.

Anden opjustering kom i august måned ifm. selskabets halvårsregnskab for 2021. Dog måtte Penneo i november korrigere sine forventninger, som nu lyder på en ARR på 54-57 mio. kroner. Kigger vi på den oprindelige guidance sammenlignet med den senest udmeldte guidance, svarer det dermed til en ARR i toppen af det først udmeldte niveau.

Desuden har Penneo i overensstemmelse med sin internationaliseringsstrategi også fået sin første revisions- og regnskabskunde i Tyskland i løbet af året.