EgnsINVEST Ejd. Tyskland offentliggjorde i går kvartalsrapport for tredje kvartal 2023, som viste et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på 4,9 mio. kroner.

Dermed lander resultatet en smule bedre end de foreløbige nøgletal, som blev præsenteret i oktober måned. Dengang ventede selskabet af lande et EBVAT på 4,5 mio. kroner i tredje kvartal. I årets første tre kvartaler har EgnsINVEST Ejd. Tyskland således genereret et EBVAT på 14,9 mio. kroner, og fastholder desuden guidance om at nå et EBVAT på 19,0-19,8 mio. kroner for helåret.

EgnsINVEST Ejd. Tyskland har i tredje kvartal nedskrevet ejendomsværdierne med 224,8 mio. kroner som følge af, at de stigende renter har lagt en dæmper på ejendomsmarkedet. Det medvirker til, at resultatet før skat lander på -219,9 mio. kroner før skat, hvoraf de -224,8 mio. kroner kan henføres til denne dagsværdiregulering af investeringsejendommene.

Trods rentestigningerne har selskabet genereret positive pengestrømme i 2023. Midlerne er blevet anvendt til at renovere ejendommene og udbetalt som udbytte til aktionærerne. De likvide beholdninger udgør 5,7 mio. kroner, og der er ubenyttede kreditter i selskabet på 37,2 mio. kroner, som kan anvendes til udvikling af porteføljen.

Selskabets tomgang er 1,06% for boliger og 6,82% for erhverv pr. 30. september 2023, i alt 1,66% (14 lejemål). EgnsINVEST Ejd. Tyskland beskriver ifm. kvartalsrapporten, at udlejningsmarkedet i Berlin fortsat ser fornuftigt ud med lave tomgangsprocenter og en stadig stigende efterspørgsel. Den stigende rente har medvirket til at presse boligmarkedet i Berlin yderligere, både fordi byggeprojekter går i stå, hvilket også rammer boligbyggeriet, men også fordi det har bidraget til, at mange har måtte opgive drømmen om en ejerlejlighed og i stedet søge ind på lejemarkedet.

Efter 10 rentestigninger i træk, den seneste den 14. september, har den Europæiske Central Bank (ECB) de seneste måneder holdt renten i ro. De strammere finansieringsvilkår ser ud til at have den ønskede effekt på inflationen i EU, som har vist nedadgående tendenser den seneste tid.