EgnsINVEST Ejd. Tyskland har i dag præsenteret foreløbige hovedtal for tredje kvartal 2023, hvor selskabet fastholder sin tidligere udmeldte guidance for helåret.

Ledelsen i selskabet forventer, at resultatet før kurs- og værdiregulering samt skat (EBVAT) i tredje kvartal bliver 4,5 mio. kroner. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat mv.

Den 14. september hævede den Europæiske Central Bank (ECB) renten for 10. gang i træk. Med de stadig strammere finansieringsvilkår ønsker Central Banken at dæmpe økonomien og i løbet af få år at få inflationen ned på de ønskede 2%. De stigende renter har længe lagt pres på ejendomsmarkedet, som efter en periode med stilstand og meget få handler er kommet i gang igen.

I tredje kvartal er det for alvor kommet til udtryk på de handlede ejendomme i Berlin, at afkastkravet er steget. Blandt de store spillere på markedet har det resulteret i nedskrivninger på helt op til 25%. Med henblik på at understøtte de aktuelle ejendomsværdier har EgnsINVEST Ejendomme Tyskland i tredje kvartal, via stikprøver fået porteføljens ejendomme vurderet af en valuar. Selskabet forventer på den baggrund at foretage en større nedskrivning af ejendomsværdierne i tredje kvartal på 13% af ejendomsværdierne siden årsskiftet, hvilket svarer til -230,6 mio. kroner.

Udlejningsmarkedet i Berlin ser fortsat fornuftigt ud med lave tomgangsprocenter og en stadig stigende efterspørgsel. Den stigende rente har medvirket til at presse boligmarkedet i Berlin yderligere, både fordi byggeprojekter går i stå, så der bygges for få nye boliger, men også fordi det har bidraget til, at mange har måtte opgive drømmen om en ejerlejlighed og i stedet søge ind på lejemarkedet.

Selskabet omlagde i januar et F3- og et F5-lån til en helt kort rente, der rentetilpasses hvert kvartal. Lånene blev rentetilpasset den 1. oktober i et stigende rentemarked. Renteudgifterne bliver med den seneste rentetilpasning øget i forhold til forventningerne. Selskabet har desuden haft tab på erhvervsdebitorer. Hverken tabene eller de øgede renteudgifter har påvirket forventningerne til EBVAT, som fortsat forventes at ligge i intervallet 19,0-19,8 mio. kroner ved udgangen af året.