EgnsINVEST Ejd. Tyskland offentliggjorde i går den reviderede årsrapport for 2023, der viste et driftsresultat målt på EBVAT på 19,4 mio. kroner, hvilket er en smule bedre end den foreløbige opgørelse fra januar, der viste et EBVAT på 19,1 mio. kroner.

Årets driftsresultat indfrier de udmeldte forventninger om, at årets EBVAT ville ligge i intervallet 19,0-19,8 mio. kroner. Det samlede resultat i 2023 før skat er på i alt -240,1 mio. kroner på koncernniveau mod 15,5 mio. kroner sidste år, hvilket ledelsen betragter som utilfredsstillende. Resultatet er primært påvirket af værdireguleringen af investeringsejendommene på -259,5 mio. kroner.

I 2023 har koncernen skærpet sit fokus på at optimere processerne rundt om driften, hvilket har betydet, at resultatet før renter er steget med 3,1% i 2023 sammenlignet med 2022. Arbejdet indebærer, at der har været fokus på hurtig genudlejning, på forhøjelse af lejepriser, på at tiltrække attraktive erhvervslejere samt at holde vedligeholdelsesomkostningerne på et lavt niveau.

Ved regnskabsårets udgang havde koncernen tomgang i 19 enheder, hvilket giver en samlet tomgangsprocent på 2,2%, som anses for tilfredsstillende. Generelt er der en markant overefterspørgsel efter boliger i Berlin, og grundet de stigende renter har byggesektoren haft det svært i 2023. Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at antallet af byggetilladelser til boliger er faldet til det laveste niveau siden 2012. Udbuddet af almindelige lejeboliger presses tillige af, at en tredjedel af de ledige lejeboliger udlejes som møblerede lejligheder til langt højere priser end en normal bolig. Ligeledes har de stigende renter fået flere berlinere til at opgive drømmen om en ejerbolig og i stedet vende sig mod lejemarkedet. Det ser således ud til at, efterspørgslen efter en bolig i Berlin fortsat vil være stor også i de kommende år. Koncernen har derfor udsigt til at kunne fastholde en lav tomgangsprocent for lejeboliger også i fremtiden.

I lyset af sidste års kraftige rentestigninger har bestyrelsen besluttet, at selskabet ikke udbetaler udbytte i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten 2023. Beslutningen er taget for at sikre en forsvarlig likviditetsstyring i det kommende år, således selskabet står godt rustet til fortsat at drive en sund forretning med udviklingsmuligheder inden for de bedste mulige økonomiske rammer. EgnsINVEST Ejd. Tyskland forventer i 2024 at nå et EBVAT i intervallet 11,1-12,6 mio. kroner.