Pila Pharma offentliggjorde i går efter markedsluk årsrapport for 2023, som har været et betydningsfuldt år for selskabet, der beskæftiger sig med store trends som fedme og diabetes. 

Det primære fokusområde for Pila Pharma er deres molekyle XEN-D0501, hvor selskabet antager at molekylet potentielt kan vise en kropsvægtsreduktion i kliniske studier. Pila Pharma har til dato gennemført to fase 2a kliniske forsøg (PP-CT01 og PPCT02), der begge viste, at XEN-D0501 tolereres godt af type 2-diabetespatienter.

Yderligere demonstrerede PP-CT02, at XEN-D0501 (indgivet som 4 mg BID i 28 dage) – med statistisk signifikans i forhold til placebo – forstærker det endogene insulinrespons på oral glukose. Derudover var ANP, en biomarkør for hjertesvigt, statistisk signifikant reduceret.

For nylig blev der sikret økonomi til at sponsorere et fase 2a-dosis eskalerings studie, og studiet er ved at blive udarbejdet med det formål at identificere den maksimalt tolerable dosis af XEN-D0501 hos overvægtige eller fede personer med type 2-diabetes samt at identificere tendenser for en reduktion af HbA1c, kropsvægt og ANP. Specielt reduktion af hjerte-kar markøren ANP kan være attraktiv med henblik på at differentiere sig fra andre produkter.

XEN-D0501 er en selektiv, syntetisk potent lille molekyle TRPV1-antagonist, der blev licenseret i 2016. TRPV1-antagonister, der nedregulerer inflammation, har vist anvendelser på tværs af smerte og inflammatoriske sygdomme og spiller potentielt også en rolle ved diabetes og fedme. Inden licensering havde XEN-D0501 vist sig at have en god sikkerhedsprofil i andre ikke-diabetiske patientgrupper.

Markederne for diabetesmedicin og fedmemedicin er store, som en række store spillere allerede er begyndt at kapitalisere på. Goldman Sachs har estimeret, at markedet for fedmemedicin vil vokse til +100 mia. USD i 2030. Det understreger, at fedme ligesom diabetes er et verdensomspændende sundhedsproblem, der forventes at blive mere og mere udbredt de kommende år, hvor det særligt er udbredt i de vestlige lande.

Pila Pharma har desuden i dag indstillet nuværende CEO og stifter, Dorte X. Gram som ny bestyrelsesformand. Hvis Dorte får opbakning til at blive formand, vil hun stoppe som administrerende direktør, og selskabet vil finde en ny kandidat til rollen som administrerende direktør.