Wirtek har i dag offentliggjort den endelige reviderede årsrapport for 2023, hvor selskabet løftede omsætningen til 70,4 mio. kroner svarende til en organisk vækst på 7%.

Målt på EBITDA nåede Wirtek et resultat på 6,3 mio. kroner svarende til en tilbagegang på 16% og en EBITDA-margin på 8,9%. Allerede i februar offentliggjorde Wirtek sine forventninger til indeværende regnskabsår, 2024, som bekræftes i dagens regnskab, hvorfor Wirtek forventer at nå en omsætning på 74-78 mio. kroner svarende til en organisk vækst på 5-11% samt et EBITDA på 6,5-7,5 mio. kroner svarende til en vækst på 3-19%.

Det er bl.a. energisektoren, der har bidraget til Wirteks organiske vækst i 2023, hvor de alene i denne sektor har oplevet en vækst på 70%. I 2024 vil denne sektor forventeligt fortsat bidrage til solid vækst med en ventet fremgang på yderligere 50%. Derudover hentede Wirtek 54% af sin omsætning fra internationale kunder i 2023, mens resten af omsætningen kom fra Danmark. I 2022 udgjorde den internationale omsætning 49%.

Wirtek fastholder sin 2025-strategi kaldet Accelerate25XL, som er en opjusteret vækstplan af den oprindelige Accelerate25 strategi. Det indebærer et mål om at nå en omsætning på 130 mio. kroner i 2025 med et EBITDA på 18 mio. kroner samt et resultat før skat på 15 mio. kroner. Derudover har selskabet defineret nogle operationelle målsætninger, der bl.a. inkluderer en notering på hovedbørsen inden udgangen af 2025, hvor opnåelse af de finansielle målsætninger anses som en forudsætning for en opnotering.

I regnskabet beskriver selskabet, at de nuværende investeringer i forretningsudvikling skal afspejle sig positivt i den organiske vækst, for at selskabet skal leve op til sine ambitiøse finansielle målsætninger, ligesom selskabet succesfuldt skal gennemføre et eller flere opkøb af profitable IT-selskaber. Det fremgår også, at Wirtek har opbygget en voksende pipeline af potentielle opkøbskandidater.

Wirtek fastholder stimen med udbyttebetalinger, hvor selskabet har indstillet til at udbetale et udbytte på 0,38 kroner per aktie. Det svarer til en udbytteprocent på hele 4,2% sammenlignet med aktiens lukkekurs ved udgangen af 2023. Selskabet afholder generalforsamling den 17. april 2024, hvor udbyttet endeligt skal godkendes.