EgnsINVEST Ejd. Tyskland, der ejer, driver og udvikler en ejendomsportefølje i Berlin, kunne i slutningen af august præsentere halvårsrapport for første halvår af 2023.

EgnsINVET Ejd. Tyskland har ejendomme beliggende på attraktive adresser i den centrale del af Berlin, som er et marked med stigende efterspørgsel efter lejeboliger. I halvårsrapporten beskrev EgnsINVEST, at lejen i Berlin ved nyudlejning i første halvår af 2023 i gennemsnit er steget meget 16,7% ift. samme tidspunkt sidste år, hvilket internationale analyser dokumenterer.

Den generelle usikkerhed i den globale økonomi afspejles dog også i ejendomsmarkedet. EgnsINVEST Ejd. Tyskland beskrev i halvårsrapporten, at ejendomsmarkedet i Berlin endnu er tøvende, men langsomt er ved at komme i gang igen. På den baggrund foretog selskabet også en mindre nedskrivning på 0,5% af de samlede ejendomsværdier. I perioden fra den 1. april til den 30. juni faldt selskabets indre værdi med 0,89% til 311,47, mens kursen på børsen oplevede et fald på 3,42% til 226.

EgnsINVEST Ejd. Tyskland anser Berlin som et langsigtet interessant marked. Byen oplever solid indbyggertilgang hvert år, og af en prognose fremgår det, at myndighederne forventer, at byen vil vokse med 187.000 indbyggere frem mod 2040. Det er den kraftigt på vej til. Alene i første halvår 2023 har Berlin fået 15.580 flere indbyggere – en vækst på 0,4% i forhold til 31. december 2022, så byen nu har 3,87 mio. indbyggere.

I første halvår realiserede EgnsINVEST Ejd. Tyskland et EBVAT-resultat på 10 mio. kroner, mens de for helåret forventer at nå et EBVAT på 19,0-19,8 mio. kroner. Nettoomsætningen endte på 28,8 mio. kroner i halvåret mod 27,7 mio. kroner i samme periode sidste år. Tomgangen i selskabets lejemål udgjorde i alt 1,54% per 30. juni, hvoraf det for boliger lød på 1,06% og 5,68% for erhverv.