EgnsINVEST Ejd. Tyskland har på trods af en relativ lille aktionærbase på Nordnet oplevet en høj gennemsnitlig daglig volumen i aktien.

EgnsINVEST Ejd. Tyskland var ifølge en personlig opgørelse den femte mest handlede aktie på First North i 2023. Målt på den daglige volumen ganget med lukkekursen oplevede aktien en gennemsnitlig daglig handel på ca. 183 tusinde kroner, hvilket i årets første to måneder af 2024 er vokset til ca. 223 tusinde kroner. Til sammenligning oplevede aktien i 2022 en gennemsnitlig daglig volumen på ca. 85 tusinde kroner.

I januar 2024 meddelte EgnsINVEST Ejd. Tyskland, at de har indgået en Market Maker aftale med Sydbank. Denne aftale har til formål at skabe likviditet og derigennem et marked for handel med selskabets aktie, og er et initiativ mange af de mindre danske aktier har gjort for at sikre en bæredygtig handel med aktierne. EgnsINVEST Ejd. Tyskland har i skrivende stund 86 aktionærer registreret på Nordnet, hvilket er relativt få aktionærerne sammenlignet med andre aktier. For under et halvt år siden havde selskabet dog blot 75 aktionærer på Nordnet.

Forinden Market Maker aftalen med Sydbank offentliggjorde EgnsINVEST Ejd. Tyskland foreløbige nøgletal for fjerde kvartal 2023, hvor det fremgik, at selskabet med et EBVAT-resultat på 19,1 mio. kroner realiserede et resultat i overensstemmelse med selskabets guidance. I fjerde kvartal har EgnsINVEST Ejd. Tyskland fået dele af et større byggeprojekt færdigt og dermed nye taglejligheder til udlejning.

EgnsINVEST Ejd. Tyskland offentliggør forventeligt den endelige reviderede årsrapport for 2023 den 21. marts 2024. Selskabet har allerede præsenteret guidance for 2024, hvor der ventes et EBVAT i intervallet 11,1-12,6 mio. kroner. De seneste år har EgnsINVEST udbetalt et årligt udbytte på 1 krone per aktie, og i forbindelse med årsrapporten, vil det blive afklaret, hvorvidt selskabet foreslår udbytte igen i 2024.